ฮีต 12 คอง 14

เดือน พฤษภาคม

งานประเพณีบุญบั้งไฟ
เวลา : วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม
สถานที่ : สวนสาธารณะพญาแถน และเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


การทำบั้งไฟนั้น เป็นความเชื่อของชาวอีสาน เชื่อกันว่าเพื่อขอให้ฝนตกตามฤดูกาล หากไม่จุดบั้งไฟ ฝนก็จะไม่ตก คล้ายๆกับประเพณีแห่นางแมวของคนภาคกลาง สำหรับชาวยโสธรนั้น ประเพณีบุญบั้งไฟ หรือ บุญเดือนหก เป็นงานบุญประจำปี ก่อนเข้าฤดูทำนา เพื่อให้เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์

ปัจจุบัน การทำบุญบั้งไฟ แม้จะยังคงในเรื่องของความเชื่อแล้ว ได้มีการประกวดประชันกันเพิ่มเข้ามา ปกติกิจกรรมจะดำเนินไปสองถึงสามวัน คือ วันแรกเป็นขบวนแห่บั้งไฟที่ได้รับการตกแต่งมาแล้วอย่างสวยงาม วันที่สองจะเป็นการแข่งขันการจุดบั้งไฟ ว่าบั้งไฟของใครจะไปได้สูง และอยู่บนฟ้าได้ยาวนานกว่ากัน นอกจากนั้น ชาวบ้านยังมีการทำพลุ พะเนียง ดอกไม้ไฟ ตะไล (เพื่อจุดในการแห่ร่วมด้วย) เพื่อสร้างกิจกรรมให้กับคนต่างถิ่นได้สนุกสนานและเป็นสีสันนอกเหนือจากการแข่งขันบั้งไฟแล้ว จะได้ชมขบวนฟ้อนรำ การแสดงศิลปวัฒธรรมพื้นเมือง

แสดงความคิดเห็น