ฮีต 12 คอง 14

เดือน มิถุนายน

งานเทศกาลเงาะ – ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ
เวลา : เดือนมิถุนายน
สถานที่ : สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


ในฐานะที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิตผลไม้เพื่อการส่งออกที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ อันเกิดจากความได้เปรียบทางด้านภูมิประเทศที่มีสภาพเป็นภูเขาไฟดับสนิทแล้ว ในดินมีระดับความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุต่างๆ เหมาะแก่การทำเกษตร ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้มหาศาลจากผลผลิตโดยเฉพาะเงาะและทุเรียน รวมกับการเป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตการเกษตรจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ด้วยความสำคัญตรงนี้ทางจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดงาน “เทศกาลเงาะทุเรียนและของดีศรีสะเกษ” ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตภัณฑ์รสเลิศของจังหวัด จากบูธที่ออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด การจำหน่ายสินค้า OTOP


งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
เวลา : ช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม (ขึ้นอยู่กับการเข้าทรงกำหนดวันของเจ้าพ่อกวน)
สถานที่ : วัดโพนชัย และด้าน หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


เป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของจังหวัดที่รวมเอางานความสำคัญของงานบุญผะเหวด และ งานบุญบั้งไฟเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นงานบุญเพื่อน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังเชื่อกันว่าเป็นกิจกรรมของฝนไปด้วยในตัว ในงานนี้จะมีการละเล่นของผีตาโขน ซึ่งมีการสวมหัวโขนที่ทำจากหวดนึ่งข้าวเหนียวตกแต่งลวดลายไปตามจินตนาการ รวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมสร้างความสนุกสนานครื้นเครงในขบวนแห่ ในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อย่างเช่น พิธิเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญ เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน

งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม
เวลา : 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม ของทุกปี
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

น่าจะเป็นเพราะภาพความงานของดอกกระเจียวป่าสะพรั่งด้วยสีชมพู ขาวตัดเขียวของป่านี่เองที่ทำให้ใครๆใฝ่ฝันว่าจะมาเยือนความงามแบบนี้สักครั้งในชีวิต ฉากความงามที่ปรุงแต่งโดยธรรมชาติทำให้ชัยภูมิสามารถนำมาสร้างเป็นจุดขาย และเป็นกิจกรรมประจำปี กับงานเทศกาลท่องเที่ยว ดอกกระเจียวงาม ทุกช่วงฤดูฝนของปี เก็บความงามของทุ่งดอกกระเจียว หรือ บัวสวรรค์ เต็มหุบเขา ท่ามกลางทะเลหมอก และเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้รับความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้น ในงานจึงมีกิจกรรมต่างๆมาให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสนุก อาทิ ขบวนแห่ การแสดงดนตรี การแข่งขันเดินเพื่อการกุศล และหาซื้อของฝากจากร้านรวงที่จะนำสินค้า OTOP


แสดงความคิดเห็น