ฮีต 12 คอง 14

เดือน กรกฎาคม

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา: วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา 
สถานที่: ทุ่งศรีเมือง จังหวัด อุบลราชธานี


การนำเทียนไปถวายพระในช่วงเข้าพรรษา เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมในพุทธศาสนา ถือเป็นการน้อมบูชาพระรัตนตรัย ส่วนปัจจุบันคนไทยยังมีความเชื่อว่าจะช่วยให้เกิดปัญญา ความเฉลียวฉลาด ความนิยม กระทั่งเป็นเทศกาลแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนั้น อาจมาจากสองประการคือ ความที่ชาวบ้านอุบลราชธานีนั้นเลื่อมใส และมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอบย่างเข้มแข็ง ด้วยในพื่นที่เองก็ถือว่าเป็นบ่อเกิดของพระสายวิปัสสนารูปสำคัญๆ มาตั้งแต่อดีต รวมถึงในยุคของกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ได้เป็นผู้สำเร็จราชการ ได้มีการจัดขบวนแห่บั้งไฟ ขึ้นที่วัดกลาง มีชาวบ้านเข้ารวมขบวนแห่เป็นจำนวนมาก ในขณะนั้นเองก็มีเหตุทำให้เกิด การทำร้ายจนถึงความตาย เรื่องไปถึงเสด็จในกรม จึงทรงขอให้เลิกการแห่บั้งไฟ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นการแห่เทียนแทน

ปัจจุบันประเพณีในการแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ถือได้ว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัด หรือของภาคอีสานก็ว่าได้ และยังได้รับความสนใจ และโด่งดังไปทั่วโลก อันเนืองมาจากฝีมือการแกะสลักลวดลายบนเทียน และรถประดับเทียน ที่ได้รับการออกแบบ และตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา โดยบรรดาช่างศิลป์เมืองอุบลฯ ดังนั้น หากใครแวะเวียนไปในงานนี้ จะได้ชมริ้วขบวนแห่เทียนโบราณ บขบวนแห่เทียนพรรษา การประกวดธิดาแห่เทียนพรรษา กิจกรรมเยือนชุมชนตามคุ้มวัดต่างๆ นอกจากนี้ยังจะได้ชมผลงานประติมากรรมเทียนนนานาชาติ จากศิลปินรับเชิญที่มาจากทั่วโลกอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น