ฮีต 12 คอง 14

เดือน สิงหาคม

ฤดูกาลชมกุ้งเดินขบวน 
เวลา: ปลายเดือนสิงหาคมถึง กลางเดือนกันยายน
สถานที่: น้ำตกแก่งลำดวน อำเภอ น้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี


ในอำเภอ น้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานีนั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มักจะได้รับ การกล่าวขวัญ ถึงอย่างกว้างขวาง แห่งหนึ่งคือ น้ำตกแก่งลำดวน ตั้งอยู่ในพื่นที่ของสถานนี พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า อุบลราชธานี เป็นน้ำตกที่เกิดจากแก่งหินธรรมชาติ ในลำน้ำมีเกาะแก่ง น้ำใสสะอาด สามารถเล่นน้ำตกได้เกือบทั้งปี ยกเว้นช่วงหน้าฝนในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ที่น้ำจะไหลเชี่ยวกราก ซึ่งไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่ไม่ควรลงไปเล่นน้ำในช่วงนี้ ชีวิตน้อยๆในลำน้ำ ต่างก็หาทางหลบลี้กระแสน้ำแรงของที่นี้เช่นกัน จนกลายเป็นปรากฏการธรรมชาติที่กลายมาเป็น Unseen Thailand คือการที่กุ้งเดินขบวน 

โดยจะมีกุ้งนับแสนตัวพากันเดินขบวนทวนกระแสน้ำ ของแก่งลำดวนขึ้นมาบริเวณ โขดหินลานพันรู ก่อนจะมุ่งหน้าไปบนเทือกเขาพนมดงรักนั้น เป็นเพราะพอดีกับช่วงของการสืบพันธุ์และการวางไข่ของกุ้ง ซึ่งพวกมันจะต้องพาตัวเองกลับไปยังแหล่งกำเนิดที่ต้นน้ำบนยอดเขา ขณะที่กระแสน้ำแรงทำให้มันไม่สามารถ ว่ายทวนน้ำได้ กุ้งเหล่านี้จึงจ้องเดินผ่านโขดหินและค่อยๆ ไต่สูงขึ้นไป โดยกุ้งจะปืนขึ้น ปืนลง ในระยะทางยาวไม่เกิน 2 เมตร ในแต่ละจุด และจะเดินในเวลากลางคืน ประมาณ 3 ทุ่ม จนถึงประมาณ ตี 4 ของอีกวัน จุดที่สามารถเข้าชมปรากฏการณ์ได้ จะมีระยะทางประมาณ 15 เมตร 

ซึ่งเหล่าขบวนกุง้ที่พากันมาเป็นนักแสดงอย่างไม่ได้ตั้งใจนั้น คือ กุ้งฝอย มักอยู่รวมกันเป็นฝูง อาศัยอยู่ตามผิวน้ำริมตลิ่ง มีชื่อสามัญว่า Lanchester’s freshwater Prawn  ส่วนชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ MacrobachiamLanchesteri

แสดงความคิดเห็น