ฮีต 12 คอง 14

เดือน กันยายน

ประเพณีการแข่งเรือยาว
เวลา: ช่วงปลายเดือนกันยายนเป็นต้นไป
สถานที่: ภาคอีสานตอนล่าง ได้แก่ จังหวัด อุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของแม่น้ำสายหลักของภาคอีสาน คือ โขง ชี มูล มีการแข่งเรือกันหลายสนาม


ในพื้นที่ อีสานใต้นั้น เรียกได้ว่า ทุกชีวิตถูกยิบโยงเข้าด้วยกันด้วยสายน้ำ เป็นทั้งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตและสานสายสัมพันธ์ของคนท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน ในดินแดนแถบนี้ จะมีสายน้ำหลักๆ 3 สาย คือ โขง ชี มูล ซึ่งทุกวันก็ยังคงมีกิจกรรมท้องถิ่น ที่สานความสัมพันธ์ ให้แนบแน่น อย่างไม่เสื่อมคลาย อย่างเช่น เทศกาลแข่งเรือยาว โดยเฉพาะในช่วงเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม ของทุกปี ที่ถือกันว่าเป็นช่วงเวลา ของการประลองของฝีพาย ทั้งในจังหวัด อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ
 
กิจกรรมประเพณีแข่งเรือยาวที่ไม่ควรพลาดมีหลาย สนามคือ งานแข่งเรือยาวเจ้ามูล ที่วัดโพธิ์ตาก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี งานแข่งเรือยาวบ้านท่าวารี อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี งานแข่งเรือยาวนานาชาติ เมืองเขมราฐ ณ ลำน้ำดขงหน้าเมืองเขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี งานแข่งเรือยาว แม่น้ำชี บ้านชีทวน ณ ลำน้ำชี หน้าวัดอัมพวันฯ อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี งานแข่งเรือยาว เมืองพิบูลมังสาหาร ณ เชิงสะพานข้ามแม่น้ำมูล  อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี งานแข่งเรือยาวแม่น้ำโขง เมืองชานุมาน ณ ลำน้ำโขง หน้าเมืองชานุมาน อำเภอ ชานุมาน จังหวัด อุบลราชธานี งานแข่งเรือยางเมืองอุบลฯณ ลำน้ำมูล ในเขตเมืองอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น