เขาเล่าว่า

หนึ่งเดียวในโลก แห่นาคโหด บ้านโนนเสลา เขาเล่าว่า...

14 ต.ค. 2559 ผู้ชม: 2,015

หนึ่งเดียวในโลก แห่นาคโหด บ้านโนนเสลา เขาเล่าว่า...
บุญเดือนหก แห่นาคโหด หนึ่งเดียวในโลก ณ บ้านโนนเสลา ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

  “เขาเล่าว่า” พิธีแห่นาคที่นี่…แปลก…ประหลาด…และโหดที่สุดในโลก!! บททดสอบความอดทนอดกลั้นของลูกผู้ชาย เพื่อทดแทนพระคุณของ “แม่” ที่ต้องอดทนอดกลั้นกับความเจ็บปวดเมื่อตอนคลอดลูกออกมา และต้องอดทนกับความทรมานในการ “อยู่ไฟ” บนแคร่ไม้ไผ่ ฉะนั้น นาคที่นี่จะสามารถบวชได้ ต้องอดทนกับความเจ็บปวดและครองตัวให้มั่นบนแคร่ไม้ไผ่ที่ถูกเซิ้ง ถูกโยนอย่างรุนแรง และถูกหามแห่ไปรอบๆหมู่บ้าน


ประเพณีแห่นาค ที่บ้านโนนเสลา เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณหลายร้อยปี และได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาใน พ.ศ.2514 โดยชาวบ้านร่วมกันจัดงานอุปสมบทหมู่โดยผู้่ที่จะอุปสมบทต้องมีอายุครบ 20 ปี เพื่อให้ลูกหลานได้บวชทดแทนคุณบิดา มารดา 

พิธีบวชนาคจะมีขึ้นในเดือนหก ชาวบ้านจะเริ่มเตรียมงานตั้งแต่เดือนสี่ โดยผู้เป็นบิดาจะพาบุตรชายไปฝากไว้กับเจ้าอาวาส ใน 2 วัดของหมู่บ้านโนนเสลา คือวัดบุญถนอมพัฒนาราม (วัดนอก) และวัดตาแขก (วัดใน) เพื่อถือขัน 5 ประกอบด้วย เทียน 5 คู่ ดอกไม้ 5 คู่ ไปฝากตัวเป็นนาคปฏิบัติธรรมถือศีล 8 อยู่ที่วัด เรียนรู้บทสวดที่จะบวช และเรียนรู้ พระธรรมวินัยเบื้องต้น ก่อนถึงกำหนดวันบวชของประเพณี งานบุญเดือนหกเริ่มต้นด้วย พิธีการตัดและโกนผมนาคกันก่อนตามพิธีบวชปกติ
       
แต่ก่อนจะเข้าพิธีสู่ขวัญ นาคทุกคนจะต้องพากันออกจากวัดไปกราบศาลปู่ตาซึ่งเป็นศาลประจำหมูบ้านกันก่อน เมื่อเสร็จแล้วนาคทุกคนค่อยกลับวัดเพื่อทำพิธีสู่ขวัญนาคต่อไป
       
จากนี้ไปเป็นความเชื่อที่นับถือกันต่อมาด้วยการแห่นาคจากบ้านตนเองรอบหมู่บ้าน โดยจะใช้คนหนุ่มที่ยังไม่ได้บวชของแต่ละหมู่บ้าน มาช่วยกันหามแคร่ไม้ไผ่ แห่นาคไปรอบหมู่บ้าน และเขย่าโยนนาคอย่างรุนแรง ถือเป็นการทดสอบความตั้งใจว่า ผู้บวชจะมีความมุ่งมั่นอดทนที่จะบวชแทนคุณบิดามารดาหรือไม่
       
หากใครตกลงมาถูกพื้นดินจะถือว่าขาดคุณสมบัติไม่ให้บวช โดยจะเป็นเช่นนี้ตลอดระยะทางที่แห่รอบหมู่บ้านกว่า 3 กิโลเมตร ซึ่งตั้งแต่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาใน พ.ศ. 2514 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ใดตกลงมาถูกดินเลยสักราย 


แสดงความคิดเห็น