ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2560

17 พฤษภาคม 2560 ผู้ชม: 1,418

งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2560
เตรียมตัวให้พร้อมกับงานประเพณียิ่งใหญ่
ที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย
วันที่ 24-26 มิถุนายน 2560 
"งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2560" 
ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560
เวลา 03.00 น. - พิธีบวชพราหมณ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย
เวลา 04.00 น. - พิธีเปิดพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน-ลำน้ำศอก)

เวลา 06.00 น. - พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ (ตั้งแต่วัดโพนชัยตามถนนแก้วอาสาถึงทางแยกไปอำเภอนาแห้วแล้ววนกลับไปยังวัดฯ)

เวลา 08.30 น. - พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน แห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย

เวลา 09.00 น. - ขบวนของเจ้าพ่อกวน แห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย

                    - ขบวนแห่ของเทศบาลตำบลด่านซ้าย

เวลา 10.00 น. - พิธีเปิด “’งานบุญหลวง” วันโฮม (ณ วัดโพนชัย)

        - ชมกิจกรรมการแสดงบนเวที  สลับกับการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560

เวลา 09.30 น. - ขบวนแห่พร้อมกันหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย

เวลา 10.00 น. - พิธีเปิดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2560

                    - ขบวนแห่ของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน - นางแต่ง

                    - ขบวนแห่ของโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

                    - ชมขบวนแห่ขององค์กองปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ การแสดงนิทรรศการฯ

เวลา 13.00 น. - ชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง (หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย)

                    - ชมการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย (รอบชิงชนะเลิศ)

                    - ประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่างๆ

เวลา 15.00 น.  - พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวสสันดร (บ้านเจ้าพ่อกวน)

                    - พิธีอัญเชิญพระพุธรูป (องค์แทนพระเวส) เข้าโบสถ์

                    - พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน (หลังวัดโพนชัย)

                    - พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน) วัดโพนชัย

เวลา 19.00 น.  - พิธีเจริญพุทธมนต์ ณ วัดโพนชัย (เทศน์พระมาลัยหมื่น พระมาลัยแสน)

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

เวลา 04.00 น.  - พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย

                     - ชมขบวนแห่ต้นกัณฑ์เทศน์ ของหมู่บ้านต่าง ๆ ในอำเภอด่านซ้าย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ททท.สำนักงานเลย โทร. 0 4281 2812 (ทุกวัน ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.)
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/go2isan

แสดงความคิดเห็น