โลกสีฟ้า

ปราสาทกรอเบยหรือปราสาทกระเบย

03 เม.ย. 2560 ผู้ชม: 291

ปราสาทกรอเบยหรือปราสาทกระเบย
ไปปราสาทมาแทบจะทุกปราสาทแล้วในประเทศไทย เหลือก็แต่ปราสาทตาควายเท่านั้นที่ผมยังไม่ได้ไปดู ที่ไม่ได้ไปดูก็เพราะว่าปราสาทตาควายอยู่กลางป่าลึกของเทือกเขาพนมดงรักที่ยังไม่แน่ว่าจะเป็นเขตแดนของไทยหรือของเขมร และเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ไทยกับเขมรเคยรบกันอย่างรุนแรงมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนเช่นเดียวกับพื้นที่ปราสาทตาเมือนและในเมื่อยังตกลงเขตแดนกันไม่ได้ วันนี้ทั้งปราสาทตาควายและปราสาทตาเมือนจึงมีทหารทั้งสองฝ่ายร่วมรักษาการณ์ร่วมกัน 
ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาผมติดรถพรรคพวกที่ทำทัวร์เข้าไปในเขมรไปสำรวจเส้นทางระหว่าง “ช่องจอม-เสียมเรียบ ที่ยาวประมาณ 170 กว่า กิโลเมตร เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดียวที่เขาอนุญาตให้คนไทยขับรถเข้าไปได้ถึงเสียมเรียบ ไปแล้วก็ค้างคืนที่เสียมเรียบ 1 คืนก็กลับ เพราะเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ส่วนเรื่องเที่ยวปราสาทในเสียมเรียบนั้น เราไปกันหลายครั้งแล้วก็เลยไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ ยิ่งในช่วงที่เขาขึ้นราคาค่าเข้าชมปราสาทวันละ 38 เหรียญด้วยแล้ว ยิ่งไม่จำเป็นเข้าไปใหญ่
กลับมาเมืองสุรินทร์ก็เข้ามานอนในเมือง เมื่อมีโอกาสนอนในเมืองแล้ว ก็ต้องไปเดินเที่ยวตลาดเช้า ถ้าไม่ไปเดินตลาดเช้า ไม่ได้ซื้อของฝากอย่างหมูหยอง หัวไชโป๊ว ก็เหมือนไม่ได้มาสุรินทร์นั่นเอง
ตลาดเมืองสุรินทร์มี 2 ตลาดซ้อนกัน ผมไปตลาดที่มีพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านมาวางของขายแบกะดินครับ  เพราะตลาดแบบนั้นสะท้อนชีวิตของชุมชนได้ การเป็นนักเขียนถ้าไม่รู้จักวิถีชุมชนก็เหมือนเราไม่เห็นชุมชน การไม่เห็นชุมชนก็เท่ากับว่าเราต่อจิ๊กซอว์แห่งความเข้าใจต่อชุมชนไม่ได้ ต่อจิ๊กซอว์ความเป็นชุมชนไม่ได้ เราไม่สามารถนำเอาเรื่องราวต่างๆมาเขียนให้ประชาชนรับทราบอย่างไม่รอบด้านนั่นเอง
ตลาดเช้าที่นั่นทำให้เราเห็นความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนสุรินทร์ได้ดีครับ อาหารสดๆทั้งเนื้อและผัก ส่วนจะปลอดสารพิษหรือไม่ผมไม่แน่ใจเพราะไม่ได้ตามไปดู แต่เขาการันตีผักปลอดสารพิษที่ตลาดเขียวทุก ๆ วันเสาร์ครับ แต่ตลาดนี้ผมก็คิดว่าปลอดสารพิษดีกว่าตลาดไทยและสี่มุมเมืองแน่นอน

จะว่าเรื่องตลาดก็จะหมดพื้นที่เขียนไปมาก หันมาเรื่องปราสาทตาควายหรือปราสาทกระเบยหรือกระเบยดีกว่า ปราสาทแห่งนี้ว่ากันไปแล้วก็อยู่กลางป่าลึกของเทือกเขาพนมดงรักหรือพนมดงเร็กทีเดียว อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของบ้านไทยนิยมพัฒนา อบต.บักไดครับ
ปราสาทแห่งนี้คล้ายกับพื้นที่เขาพระวิหารครับคือตั้งอยู่ห่างจากหน้าผาสูงประมาณ 10 เมตร ข้างล่างก็คือเขมรแน่นอน ถ้าวัดกันด้วยความเป็นเขมรสูงเขมรต่ำก็ต้องบอกว่าเป็นของเรา แต่ถ้าบอกว่าแบ่งพื้นที่ด้วยสันปันน้ำก็จะยุ่งละครับ ปราสาทแห่งนี้ห่างจากปราสาทตาเมือนธมประมาณ 12 กิโลเมตรในทางป่านะครับ แต่ถ้าใช้ถนนที่ตัดไปมาก็นานพอสมควร
ปราสาทตาควายเป็นปราสาทจัตุรมุขหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเหมือนกับปราสาทตาเมือนธม องค์ปราสาทไม่ใหญ่นัก แต่ก็ไม่แน่นะครับว่า..ถ้ามีการขุดค้นประกอบร่างกันขึ้นมาอาจจะใหญ่โตขึ้นมาก็ได้ ผมจำได้ว่าปราสาทสด๊อกก๊อกธมที่ผมไปเจอกันเป็นคนแรก ๆ เมื่อช่วงสมัยสงครามเขมร 3 ฝ่ายนั้น เล็กนิดเดียวแต่พอมาบูรณะแล้วใหญ่โตและมีความสำคัญมาก เพราะเจอเศียรของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งมีเพียง 2 เศียรเท่านั้น
ผังของปราสาทเป็นรูปกากบาทครับ ส่วนบนทำด้วยหินทราย ส่วนล่างเป็นศิลาแลง เสาก็เป็นหินทรายที่ยังแกะไม่เสร็จหรือยังไม่เรียบร้อยนัก ว่ากันว่าอายุประมาณปลายนครวัดต่อต้นสมัยบายนหรือช่วงพระเจ้าสุริยวรมันต่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นั่นเอง
ครับมีโอกาสได้ไปก็ดีใจครับ ใฝ่ฝันจะเห็นมานาน ไปแล้วทหารไทยก็ห้ามถ่ายรูปพื้นที่เพราะจะเป็นการเปิดเผยที่ตั้งทางทหารไป ก็ไม่เป็นไรครับ..ได้ถ่ายกับทหารทั้งฝ่ายไทยและเขมรหน้าปราสาทก็ดีแล้วครับ ถ่ายเอาไว้ก่อน เพราะถ้ามีปัญหากันขึ้นอีก จะได้ไม่เสียดายที่ไม่ได้ไปครับ 


แสดงความคิดเห็น