ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560

28 มิ.ย. 2560 ผู้ชม: 364

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560

“งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560”

ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2560

 

8-10 ก.ค.60 

09.00 - 16.30 น.      -เปิดบ้านคำปุน    


8-10 ก.ค.60 

10.00 – 21.00 น.      -กิจกรรม “ชวนทำเทียน”กิจกรรม DIY ร่วมสร้างประสบการและเรียนรู้การทำเทียน


8-9 ก.ค.60   

18.00 – 20.00 น.     -ชมงานประติมากรรมผ่านการแสดงแสง สี เสียง ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี


8 ก.ค.60      

17.00 น. เป็นต้นไป    -โชว์ต้นเทียนทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวดบริเวณรอบทุ่งศรีเมือง จ.อุบลฯ


8-9 ก.ค.60   

19.00 - 20.30 น.     -การแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ประกอบ แสง สี เสียง “แห่ฟ้อนบูชา ราชธานีแห่งเทียนพรรษา ประจำปี 2560”บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม


9 ก.ค.60      

08.30 - 12.00 น.     -พิธีเปิดงานประเพณีและปล่อยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2560

 

แสดงความคิดเห็น