ข่าวประชาสัมพันธ์

Tour Programme for ASEAN Social Security Association : ASSA

13 ก.ค. 2560 ผู้ชม: 449

Tour Programme for ASEAN Social Security Association : ASSA

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี  

จัดโปรแกรมนำเที่ยวทั้งในรูปแบบ  Complimentary Tour ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และโปรแกรมนำเที่ยวเสนอขาย เอกสิทธิ์เฉพาะให้กับผู้เข้าร่วมประชุมและคณะผู้ติดตามในการประชุมบริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน  (ASEAN Social Security Association : ASSA) ครั้งที่ 34 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อุดรธานี

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมและคณะผู้ติดตามสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนำเที่ยวได้ทันที หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในงานตั้งแต่วันที่ 21-24 สิงหาคม 2560​

>>Download Tour Programme<<

แสดงความคิดเห็น