นิทรรศการงาน Avatar : Discover Pandora-Bangkok

นิทรรศการงาน Avatar : Discover Pandora-Bangkok

แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลก

สุดยอดผลงานของเจมส์ คาเมรอน สู่อินเตอร์แอคทีฟ เอ็กซิบิชั่น

ณ กรุงเทพมหานคร ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


นิทรรศการรูปแบบใหม่ที่จะทาให้คุณได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าทึ่ง รวมถึงสิ่งแวดล้อม

และสิ่งมีชีวิตสุดน่าอัศจรรย์บนดาวแพนดอร่า

จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ www.avatardiscoverpandorath.com และที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย [30 มิถุนายน 2560]— วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560, แฟน AVATAR ในประเทศไทยจะมีโอกาสชมเข้างานนิทรรศการ AVATAR Discover Pandora ผลงานที่น่าตื่นเต้นจากสุดยอดผลงานของเจมส์ คาเมรอน ในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ เอ็กซิบิชั่นสุดล้า ที่พร้อมจะสะกดสายตาชาวไทยแล้ววันนี – วันที่ 3 กันยายน 2560 ณ MCC ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

<span class=NA'VILearn about the Na’vi at AVATAR: Discover Pandora – The Exhibition">

AVATAR: Discover Pandora เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตสุดอัศจรรย์ สิ่งแวดล้อมอันน่าพิศวง รวมถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์จากภาพยนตร์เหนือจินตนาการของโลกอนาคต ผู้เข้าชมจะได้ส้ารวจความมหัศจรรย์เสมือนจริงบนโลกของดาวแพนดอร่า จาหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ www.avatardiscoverpandorath.com และ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ

<span class=JOEL DAVID MOORE & JON LANDAUJoel David Moore, who played Dr. Norm Spellman, and Jon Landau, producer of AVATAR, with direhorse at AVATAR: Discover Pandora">

GES ผู้ให้บริการการจัดกิจกรรมระดับโลก จับมือร่วมกับพันธมิตร บริษัท แม็คทัส ไลฟ์ จ้ากัด ผู้น้าธุรกิจด้านบันเทิงครบวงจรจากประเทศสิงคโปร์ และบริษัท พิกเซล วันจ้ากัด ผู้ด้าเนินธุรกิจอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ชั นน้าของไทย น้า AVATAR:Discover Pandora สู่สายตาชาวไทย ณ กรุงเทพมหานคร

<span class=HEXEPEDEAVATAR: Discover Pandora – The Exhibition">

ทีมงานครีเอทีฟของ GES ท้างานร่วมกับ Lightstorm และ FoxNext อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลงานที่ออกมานั น ใกล้เคียงที่สุดกับจินตนาการจากผลงานของผู้ก้ากับชื่อดัง เจมส์ คาเมรอนจาก AVATAR: Discover Pandora ภาพยนตร์ที่เป็นที่จดจ้านับตั งแต่ปี พ.ศ.2552 ซึ่งขอบเขตของการสร้างสรรค์ในครั งนี คือการน้าเสนอความมหัศจรรย์ของโลกต่างดาว ที่เสมือนการเนรมิตดาวแพนดอร่าให้มาปรากฏต่อสายตาชาวโลก

<span class=BANSHEEAVATAR: Discover Pandora – The Exhibition">

เนรมิตพื นที่ 2,200 ตารางเมตรของเอ็มซีซี ฮอลล์ ให้เป็นดาวแพนดอร่า และสิ่งมีชีวิตอันน่าพิศวงมากมายที่จ้าลองมาจากดาวแพนดอร่า อาทิ รุกขชาติแห่งวิญญาณ (Tree of Souls) หรือสิ่งมีชีวิตสุดพิสดารอย่าง Banshee, Direhorse และ Viperwolf ผู้ชมจะได้สัมผัสประสบการณ์ ทั งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และความน่าพิศวงไปพร้อมกัน ดังนี

 เมื่อท่านเข้าสู่นิทรรศการ มูลนิธิ Pandoran Research Foundation ผู้เนรมิตสถานที่แห่งนี ให้เสมือนการน้าท่านเดินทางออกจากศตวรรษที่ 21 ไปยังศตวรรษที่ 22 ในอีกโลกของ AVATAR

 เรียนรู้เกี่ยวกับการท่องอวกาศและประวัติศาสตร์ของการค้นพบแพนดอร่าในระบบสุริยะ Alpha Centauri

 ส้ารวจสิ่งแวดล้อมอันน่าตื่นตาที่สุดของ Pandora ทั งพรรณพืชและสัตว์อันเป็นเอกลักษณ์ และวิถีชีวิตอัน บ่งบอกความเป็นดาวแพนดอร่า

 ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ แบบชาวนาวี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา และดนตรี ของชาวนาวี มนุษย์ต่างดาวสูงกว่า 9 ฟุต ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ ซึ่งเป็นชาวพื นเมืองของดาวแพนดอร่า

 ดื่มด่้าความงามของพืชและสัตว์เรืองแสง ที่เปล่งประกายราวกับอัญมณี

 โต้ตอบกับ Banshee เรียนรู้ ทดลองสวมชุด AMP และถ่ายรูปคุณที่เป็น ส่วนหนึ่งของโปรแกรม AVATAR

 และอีกมาก!

“นอกเหนือจากการเรียนรู้เกี่ยวกับแพนดอร่าแล้ว นิทรรศการนี ยังสามารถท้าให้คนเราตระหนักถึงความส้าคัญของโลก เราหวังว่าหลังจากที่เข้าชมนิทรรศการในครั งนี จะท้าให้ท่านเห็นโลกในมุมมองใหม่”แคธี่ แฟรงคลิน ประธานบริษัท ฝ่ายพัฒนาแฟรนไชส์ Lightstorm Entertainment กล่าว

ซาลิล เมธา ประธานบริษัท FoxNext กล่าวเสริม “เจมส์ คาเมรอนได้สร้างประสบการณ์ความประทับใจจากภาพยนตร์ให้กับทุกคนมาแล้ว และส้าหรับนิทรรศการ AVATAR: Discover Pandora จะเป็นอีกหนึ่งครั งส้าคัญที่จะท้าให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโลกเหนือจินตนาการที่เขาได้สร้างขึ นด้วยตัวคุณเอง”

<span class=INTERACTIVE WITH NA'VIAVATAR: Discover Pandora – The Exhibition">

“จากกระแสการตอบรับที่ดีจากผู้ชมภาพยนตร์ AVATAR ทั่วโลก ที่มีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี เราจึงอยากให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ในดาวแพนดอร่าสุดน่าพิศวงในครั งนี อย่างใกล้ชิด” ทริเซีย อึ ง รองประธาน บริษัท แม็คทัส ไลฟ์ จ้ากัด กล่าว

GES มีความยินดีที่ได้สร้างความพิศวงให้กับแฟน AVATAR ทั่วโลก ในแบบที่จะท้าให้คุณได้ตื่นตาตื่นใจและสามารถสัมผัสด้วยตัวคุณเอง ทางเรารู้สึกตื่นเต้นที่มีทั งแฟนตัวจริงจากภาพยนตร์และผู้ที่เพิ่งมาติดตาม AVATAR เป็นครั งแรกให้ความสนใจกับแบบท่วมท้น” เอ็ดดี นิวควิสท์ EVP และ Chief Creative Officer กล่าวทิ งท้าย

ส้าหรับ AVATAR ในรูปแบบภาพยนตร์ที่โด่งดังในปี 2552 โดยผู้ก้ากับชื่อดัง เจมส์ คาเมรอนนั นท้ารายได้เกือบ 2.8 พันล้านดอลลาร์สูงสุดทุบสถิติโลก ด้วยเนื อหาที่เกี่ยวกับโลกอนาคตและเทคนิคพิเศษสุดล้า จนกลายเป็นปรากฏการณ์ AVATAR ฟีเวอร์ทั่วโลก จนต้องสร้างภาคต่อมาอีก 4 ภาค โดยในภาคต่อไปมีแผนที่จะเข้าฉายประมาณ 18 ธันวาคม 2563 นอกจากนี AVATAR ยังได้รับการขนานนามให้เป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุด จากรางวัล Golden Globe Awards อีกทั งยังได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ อีกมากจากรางวัล Academy Awards® อีกด้วย

#################

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ

GES

GES เป็นบริษัทระดับโลกที่ให้บริการทางด้านการจัดอีเว้นในรูปแบบต่างๆ รวมถึงงานนิทรรศการ, งานแถลงข่าว และ การจัดประชุมสาคัญๆ เป็นต้น พร้อมทั้งให้บริการได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการออกแบบและดีไซน์, ทาการตลาด พร้อมกับประเมินผล โดยทีมงานมืออาชีพระดับโลก อีกทั้งยังทางานรวมกับบริษัทใหญ่ๆ ระดับโลกอีกมากมาย เช่น Warner Bros, National Geographic, Mary Kay, The Walt Disney และTableau ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา GES ได้รับใบประกาศจาก J.D. Power ซึ่งบ่งบอกความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัท และ 7 ปีติดต่อกันที่GES ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น 1 ใน50 เอเจนซี่ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ges.com

FoxNext

FoxNext ตัวแทนของสื่อบันเทิงรูปแบบใหม่ ที่เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารผ่านภาพและภาพเสมือนจริงที่ปรากฏอยู่ในชีวิตจริง รวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่และเกมส์ต่างๆ ที่ดาเนินการผ่านทางทเวนตีท์เซนจูรีฟอกซ์ และฟอกซ์ เน็ตเวิร์ก กรุ๊ปมาเป็นเวลานาน ส่วนทางด้านFoxNextนั้นได้แยกตัวออกมาและแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ FoxNextgames, FoxNextdestinationและ FoxNextVR studio ซึ่งจะทาหน้าที่แตกต่างไปตามด้านที่ถนัดเช่น “FoxNextgames” ซึ่งจะนาเอาตัวละครจากการ์ตูนชื่อดังอย่าง Family guy, The Simpsons, Book of life และ Alien มาสร้างสร้างสรรค์เป็นเกมส์ผ่านโทรศัพท์มือถือ “FoxNextVR studio”เป็นสตูดิโอ ใช้สร้างสรรค์ภาพเสมือนจริง รวมถึงหนังชื่อดังหลายๆเรื่อง เช่น Planet of the apes เป็นต้น และส่วนสุดท้ายคือ “FoxNextdestination” รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาสื่อต่างๆ รวมถึงแพลนการพัฒนาสวนสนุกของระดับโลกของ ทเวนตีท์เซนจูรีฟอกซ์ ที่มาเลเซียเป็นต้น

แม็คทัส ไลฟ์

แม็คทัส ไลฟ์ เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนงานอีเวนต์ สื่อโฆษณาและบันเทิงต่างๆ รวมถึงด้านการตลาดและการจัดการ สามารถตอบโจทย์และความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

บริษัท ทริปเปิล เอท ไอเดียส์ จากัด โทร : 02 664 0888

จิรวัส มนตรีวงค์ (ดิว) โทร. 084 668 8845 อีเมล jirawat@888ideas.com

International

JitjamAdsawakeawmongkol

Core and Peak Company Limited

Tel : +66(0) 2861-0674 ext. 8301

Fax : +66(0) 2861-0674

Mobile : +66(8) 1924-9271

e-mail : jitjama@corepeak.com

U.S.

Lea Antonio

Director, Marketing

GES

lantonio@ges.com

818.638.5949US.

ผู้ชม: 314

แสดงความคิดเห็น

เที่ยว พัก กิน ถิ่นอีสาน

ร้านอาหาร เลยดานัง สาขา 2 เลย

ร้านอาหาร เลยดานัง สาขา 2 เลย

ร้านเลยดานัง เป็นร้านอาหารเวียดนามที่เปิดคู่กับจังหวัดเลยมานานหลายปี สาขาที่ 2 บรรยากาศภายในร้านยังคงตกแต่งแบบเรียบง่าย มีกลิ่นอายเวียดนาม เน้นการบริการแบบเป็นกันเอง บริการอาหารเวียดนามต้นตำรับ มีทั้ง แหนมเนือง, กุ้งพันอ้อย, บั่นหอย, เปาะเปี๊ยะสด, เปาะเปี๊ยะทอด และเพิ่มเมนูพิเศษเอาใจลูกค้าอย่างเมนู ส้มตำ แกงเห็ด เพิ่มความหลากหลายให้กับลูกค้ามากขึ้น เหมาะกับการทานอาหารกับกลุ่มพื่อน คนรู้ใจ หรือมาทานกับครอบครัว

Dai Heng Boutique Hotel สาขา 2

Dai Heng Boutique Hotel สาขา 2

ใดเฮงบูติคโฮเต็ล เปิดให้บริการอยู่ถนนชายโขง ที่ตั้งโรงแรมอยู่ไม่ไกลกันมาก ซึ่งสไตล์การตกแต่งคงคอนเซ็ปต์ของโรงแรมใดเฮงเอาไว้ บรรยากาศทั้งสองที่คล้ายๆ กันตรงที่อยู่ริมแม่น้ำโขง จุดเด่นของสาขาที่ 2 แห่งนี้ก็คือ เพียงเปิดประตูออกจากห้องพักก็สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขง ทอดยาวไปจนสุดสายตา นับเป็นเสน่ห์ของเชียงคานที่นักท่องเที่ยวต่างหลงรัก

ครัวคุณปืน เชียงคาน

ครัวคุณปืน เชียงคาน

ครัวคุณปืน ตัวบ้านเป็นสีเหลือง แต่ด้านในทาด้วยสีเขียว บรรยากาศภายนอกมีต้นไม้ล้อมรอบ ทั้งไม้ยืนต้นและไม้เลื้อย โซนทานอาหารด้านในเป็นเก้าอี้ไม้ ด้านนอกต่อเติมให้เป็นโซนทานอาหารแบบเอาท์ดอร์ ด้วยโต๊ะหินอ่อนหลังคามุงจาก เมนูอาหารส่วนใหญ่เป็นเมนูจากปลาน้ำโขง อาทิ ปลาช่อนน้ำตก, ปลาลุยสวน และเมนูอื่นๆ อย่าง หมึกสดไข่เค็ม และส้มตำทอด

ดูทั้งหมด