ข่าวประชาสัมพันธ์

International Yoga Festival 2017 Khon Kaen (โยคะนานาชาติ ขอนแก่น)

25 ก.ค. 2560 ผู้ชม: 405

International Yoga Festival 2017 Khon Kaen (โยคะนานาชาติ ขอนแก่น)
International Yoga Festival 2017 Khon Kaen ( โยคะนานาชาติ ขอนแก่น)

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 07:00-19:00 น. ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง

เนื่องด้วยในปัจจุบันประชาชนหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในกิจกรรมที่มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากคือการฝึกโยคะ เนื่องจากให้ประโยชน์มากมาย เช่น การฟื้นฟูสภาพร่างกาย การจัดปรับความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงแล้ว คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นด้วย ส่งผลต่อเนื่องให้คนรอบตัวและสังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วยประโยชน์อย่างมากมายนี้ จึงเกิดการจัดกิจกรรม Yoga ขึ้น ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ กลุ่มโยคะขอนแก่น  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดและบริษัทขอนแก่นไมซ์แมเนจเมนท์ จำกัด (KKMM)  มีแนวคิดที่ต้องการให้การฝึกโยคะเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยที่จังหวัดขอนแก่นต้องได้ประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว มีการประสานความร่วมมือกัน โดยการจัดโครงการ International Yoga Festival 2017, Khon Kaen (โยคะนานาชาติ 2017 ขอนแก่น) Theme: Yoga lifestyle for ultimate bliss in Khon Kaen (โยคะ สุขะ ณ ขอนแก่น)   เพื่อให้กิจกรรมการฝึกโยคะในจังหวัดขอนแก่นเป็นที่รู้จักในวงกว้าง อันเป็นการสนองนโยบายการเป็น MICE City ของจังหวัดขอนแก่นอีกทางหนึ่งด้วยด้วยโดยจะจัด ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 7.00-19.00 น. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โครงการครั้งนี้ได้เชิญกูรูด้านโยคะจากต่างประเทศและในประเทศทั้งหมด 8 ท่าน  คือ 1. Mr. Gandhar Mandlik (กูรูโยคะชื่อดังจากประเทศอินเดีย) 2. คุณยุทธนา พลเจริญ (ครูจิมมี่โยคะคนดังแห่งวงการโยคะ) 3. คุณจิรศักดิ์ สรีพันธุ์เดช (ครูศักดิ์) 4. Mr. Rahul S.Autade จากประเทศอินเดีย 5. Ms. Kate Mandlik จากประเทศอินเดีย 6. Mr.Micha Chan Tai Wing จากประเทศฮ่องกง 7. คุณชมปรียา โพธิ์วงศ์ (ครูออย) 8. คุณอิชยา ยุทธชัย (ครูทราย)

โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้ความรู้ด้านโยคะแก่ผู้สนใจ ให้เข้าใจแก่นแท้ของโยคะและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

2. เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้น

3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดขอนแก่น และเสริมสร้างให้จังหวัดขอนแก่นเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม MICE และการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น

 

กิจกรรมร่วมเสวนาในหัวข้อวิถีโยคะเพื่อชีวิตที่เป็นสุข”,ฝึกควบคุมลมหายใจจากกุรูผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินเดีย,ฝึกโยคะอาสนะกับกูรูมากประสบการณ์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ,ฝึกโยคะนิทราเพื่อความผ่อนคลาย และโยคะบนแพดเดิลบอร์ด

บูธนิทรรศการ นิทรรศการภาพถ่ายโยคะสุขะ” , สินค้าและอุปกรณ์โยคะ ราคาพิเศษและผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพ

ผู้ติดต่อประสานงาน ครูปุ้ย ติดต่อ : 092-8185185 Line ID: banyindee Facebook : international yoga festival 2017,Khonkaen

แสดงความคิดเห็น