ข่าวประชาสัมพันธ์

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

28 ก.ค. 2560 ผู้ชม: 343

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
อาศิรวาท
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สรรเสริญพระบารมี น้อมสดุดีถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงราชย์รัชสมัย ทวยไทเทิดทูน
จำรัสจำรูญ ไอศูรย์สันตติวงศ์

ศรีเกษมสุขส่องด้าว ดังปอง
เย็นร่มพระบารมีครอง คู่หล้า
ชาติเฉลิมชื่นฉลอง ถวัลย์ราช
ถวายชัยไกรเกริกฟ้า แซ่ซ้องสรรเสริญ

เฉลิมรัชกษัตริย์เจ้า จอมไทย
ราษฎร์ภักดีรวมใจ พรั่งพร้อม
พระเกียรติยศ เกรียงไกร ผดุงแผ่ บุญญา
เนืองแน่นพสกน้อม นอบนิ้วถวายพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ในนามคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ททท.

จิระนันท์ พิตรปรีชา...ร้อยกรอง

แสดงความคิดเห็น