ประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค 2560

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค 2560
          ออกพรรษานี้ไปเที่ยวไหนดีนะ! จ.หนองคายขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน
"ประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค 2560" 2-8 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณเทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
และ "ประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ บั้งไฟพญานาคโลก" 4-11 ตุลาคม 2560 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
  
ยังไม่หมดต้องสแกนต่อกับ QR Code รับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง+แผนที่ขับรถชมบั้งไฟพญานาคพร้อมพิกัด GPS สะดวกในการขับรถ พร้อมสัตตสถาน 7 แห่งสำคัญที่ต้องมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล