อีสานรวมฮิต

เที่ยววัดดังเมืองร้อยเอ็ด เมืองศักดิ์สิทธิ์แดนอีสาน

25 ก.ย. 2560 ผู้ชม: 3,578

เที่ยววัดดังเมืองร้อยเอ็ด เมืองศักดิ์สิทธิ์แดนอีสาน
เมืองร้อยเอ็ด เป็นอีกหนึ่งสถานที่น่าท่องเที่ยว ด้วยอารยธรรมที่น่าสนใจมากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามที่สวยจนต้องตามไปไหว้พระ ทำบุญ ชมความงดงามกันสักครั้ง


วัดบูรพาภิรามวัดบูรพาภิราม
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เดิมชื่อวัดหัวรอ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดบูรพาภิราม มีพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ 


ที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้ เป็นห้องพิพิธภัณฑ์จำนวนหลายห้อง ความสูงขององค์พระวัดจากพระบาทถึงยอดเกศสูงถึง 59 เมตร 20 เซนติเมตร และมีความสูงทั้งหมด 67 เมตร 85 เซนติเมตร นอกจากนี้หลวงพ่อใหญ่ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด และปรากฏอยู่ในคำขวัญของเมืองร้อยเอ็ด

วัดบูรพาภิราม
ที่อยู่ : 559 ถนนผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
เปิดให้ข้าชม เวลา 08.30 - 16.30 น. ของทุกวัน


วัดกลางมิ่งเมืองวัดกลางมิ่งเมือง
เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งเมืองร้อยเอ็ด ในขณะนั้นอยู่ในการปกครองของขอมในสมัยของนายวิญญู  อังคณารักษ์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอพระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามัญ  ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2508สถาปัตยกรรมอาคารภายในวัดมี อุโบสถที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย กว้าง 12.50 เมตร ยาว 20 เมตร บริเวณผนังรอบอุโบสถมีลวดลายภาพวาด แสดงถึงพุทธ ประวัติ สวยงาม และมีค่าทางศิลปะ โดยภายในพระอุโบสถแห่งนี้ ประดิษฐานปูชนียวัตถุ ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถมีนามว่า  พระพุทธมิ่งเมือง นอกจากนี้ก็ยังมีอาคารสถาปัตยกรรมอื่นๆภายในวัดอีก

วัดกลางมิ่งเมือง
ที่อยู่ : ถ.เจริญพาณิชย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
เปิดให้ข้าชม เวลา 08.30 - 16.30 น.ของทุกวัน


วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุงวัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง วัดนี้สร้างโดยหลวงปู่ศรี มหาวีโร มีเจดีย์ขนาดใหญ่ทำจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 90 ปี พรรษา 60 พระเทพวิสุทธิมงคล "หลวงปู่ศรี มหาวีโร" พระเกจิอาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐาน ชื่อดังแห่งภาคอีสาน เลียนแบบเจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซีย ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุซึ่งอยู่จุดศูนย์กลางของเจดีย์ ผนังแกะสลักเรื่องราวพระพุทธประวัติและเวสสันดรชาดก รวมทั้งประวัติของหลวงปู่ศรีและรูปบูรพาจารย์

วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง
ที่อยู่ : ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 
เปิดให้ข้าชม เวลา 08.00 - 17.00 น.ของทุกวัน


พระมหาเจดีย์ชัยมงคลพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่ภายในวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนารามเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล พระมหาเจดีย์ใหญ่ที่มีความงดงามตระการตามากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นที่เคารพศรัทธา และความภาคภูมิใจของชาวร้อยเอ็ดและชาวอีสานอีกด้วยพระธาตุเจดีย์ที่ใหญ่องค์หนึ่งของประเทศไทย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน และมีทั้งหมด 6 ชั้นออกแบบโดยกรมศิลปากร ลักกษณะเป็นศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลาง และภาคอีสาน พระเจดีย์เป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศ


พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ที่อยู่ : บ้านโคกกลาง ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
เปิดให้ข้าชม เวลา 06.00-17.00 น.ของทุกวัน


แสดงความคิดเห็น