ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2560 28 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560

03 ต.ค. 2560 ผู้ชม: 527

งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2560 28 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560

ททท.ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2560

วันที่ 28 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560

สืบสานประเพณีไหลเรือไฟ

น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยพ่อหลวง


ประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีของชาวอีสาน ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “เฮือไฟ” จัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้ กล่าวคือพระพุทธเจ้าเสด็จไปฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาค พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพญานาคที่เมืองบาดาล และพญานาคได้ทูลขอพระพุทธองค์ประทับรอบพระบาทไว้ ณ ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที ต่อมาบรรดาเทวดา มนุษย์ ตลอดจนสัตว์ทั้งหลายได้มาสักการบูชา รอยพระพุทธบาท นอกจากนี้ประเพณีไหลเรือไฟยังจัดขึ้นเพื่อขอขมาลาโทษแม่น้ำที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูล และเป็นการเอาไฟเผาความทุกข์ให้ลอยไปกับสายน้ำนิยมปฏิบัติกันในเทศกาลออกพรรษา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ประเพณีไหลเรือไฟ มีความเชื่อเกี่ยวโยง สัมพันธ์กับข้อมูลความเป็นมาหลายประการ เช่น เนื่องจากการบูชารอยพระพุทธบาท การสักการะพกาพรหม การบวงสรวงพระธาตุจุฬามณี  การระลึกถึงพระคุณ ของพระแม่คงคา เป็นต้น

นายสุหฤทธิ์ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนมกล่าวว่า ในปี 2560 นี้ นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจะได้ชมมหกรรมไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ถวายพระพรชัย รัชกาลที่ 10  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560(วันออกพรรษา) เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และตระการตากับการไหลเรือไฟโชว์ เรือไฟวิทยาศาสตร์ กระทงสาย (ไข่พญานาค) ในแม่น้ำโขง ทุกคืนพร้อมชมซุ้มนิทรรศการเรือไฟ ของแต่ละอำเภอ ชมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นชื่อของแต่ละอำเภอ นอกจากนี้ยังจะได้ร่วมกิจกรรม “ไหลเรือไฟโบราณ น้อมอาลัยถวายพ่อ” ณ บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี (ทุกวัน เวลา 17.00 น.) และในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เป็นวันที่มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น  ชมพิธีรำบูชาพระธาตุพนมเพื่อเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษา ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม (เริ่มเวลา 09.00 น.)ชมขบวนแห่เรือไฟบกของชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมณ บริเวณ ถ.อภิบาลบัญชา  (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป )ร่วมงานพาแลงริมฝั่งโขง พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีณ บริเวณลานตะวันเบิกฟ้า และยังได้ชมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าวัดพระอินทร์แปลง   ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นเมืองนครพนม อิ่มอร่อยกับซุ้มอาหารเวียดนาม วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานพนมนาคา

ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2560
วันที่ 28 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560  ณ บริเวณเขื่อนริมโขงหน้าเมืองนครพนม
และบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม  โทร 042-513490-1

E-mail tatphnom@tat.or.th  Website www.tatsanuk.blogspot.com

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่facebook.com/tatnakhonphanomfacebookfanpage : ททท.สำนักงานนครพนม

แสดงความคิดเห็น