ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 2 - 5 ตุลาคม 2560

03 ต.ค. 2560 ผู้ชม: 3,192

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560  2 - 5 ตุลาคม 2560

ททท.ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560

วันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2560

สืบสานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งสัมผัสดินแดน 3 ธรรม

ธรรมะ ธรรมชาติ และ วัฒนธรรม

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณียิ่งใหญ่ประจำปีของชาวสกลนคร ที่เกิดจากความเชื่อ และศรัทธาผสานภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สรรค์สร้างงานปะติมากรรมออกมาได้อย่างงดงาม การทำปราสาทผึ้งมีคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ในครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันปวารณาออกพรรษา พระพุทธเจ้าตรัสอำลาพระอินทร์ เพื่อเสด็จลงสู่เมืองมนุษย์ พระอินทร์จึงเนรมิตบันไดเงิน บันไดทอง และบันไดแก้วมณี ให้พระองค์ได้เสด็จลง เทวดา มนุษย์ ครุฑ นาค สัตว์นคร ต่างชื่นชมในพระบารมีของพระพุทธเจ้า และเกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลอย่างยิ่ง เกิดจินตนาการการมองเห็นปราสาทวิมานสวยงาม ใคร่อยากไปอยู่ แล้วจึงรู้ชัดว่าการที่จะไปอยู่ในปราสาทสวยงาม ได้นั้น จะต้องสร้างบุญสร้างกุศล ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักธรรม จากนั้นจึงพากันคิด สร้างสรรค์ทำปราสาทให้มี ลักษณะคล้ายปราสาทราชมณเฑียรบนสวรรค์ชั้นวิมาน ลวดลายวิจิตรสวยงาม นอกจากนั้นการทำปราสาทผึ้งยัง มีความเชื่อว่าเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อร่วมกันทำบุญสร้างกุศลร่วมกันในช่วง เทศกาลออกพรรษา

นายสุหฤทธิ์ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนมกล่าวว่า งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ระหว่างวันขึ้น 12 – 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งในช่วงก่อนออกพรรษา นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมงานพุทธศิลป์ผ่านภูมิปัญญาชาวสกลนครในการแกะสลักลวดลายบนขี้ผึ้งร้อยเรียงเป็นปราสาทผึ้งที่งดงามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสัมผัสวิถีการทำปราสาทผึ้งของแต่ละคุ้มวัดต่างๆได้ตามวัดที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสกลนคร สำหรับวันขึ้น 14 ค่ำ (วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ) จะเป็นวันแห่ขบวนปราสาทผึ้งที่ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามของคุ้มวัดต่าง ๆ แห่ไปตามถนนสุขเกษมในเขตเทศบาลนครสกลนคร ไปสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และ เคลื่อนขบวนปราสาทผึ้งมาตั้งไว้ณ สนามมิ่งเมืองเพื่อเป็นพุทธบูชา และนำปราสาทผึ้งของตนที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ประดับโคมไฟหลากสีมาตั้งประกวดแข่งขันกัน เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมกับความสวยงามอย่างใกล้ชิดและเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาของชาวสกลนครไว้ได้เป็นอย่างดี

          ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2560วันที่ 2 - 5  ตุลาคม 2560

ชมขบวนแห่อันวิจิตรงดงามได้ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณ ถนนสุขเกษม และสนามมิ่งเมืองสกลนคร เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป และในช่วงก่อนงานจนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 สามารถชื่นชมงานแกะสลักขี้ผึ้งที่วิจิตรงดงามได้ตามคุ้มวัดต่างๆในเขตเทศบาลนครสกลนคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม  โทร 042-513490-1

E-mail tatphnom@tat.or.th  Website www.tatsanuk.blogspot.com

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่     facebook.com/tat nakhonphanomfacebookfanpage : ททท.สำนักงานนครพนม

แสดงความคิดเห็น