อีสานรวมฮิต

วิถีพอเพียง 5 เส้นทางตามรอยพระบาทดินแดนถิ่นอีสาน

04 ต.ค. 2560 ผู้ชม: 709

วิถีพอเพียง 5 เส้นทางตามรอยพระบาทดินแดนถิ่นอีสาน
สัมผัส 5 เส้นทางตามรอยพระบาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์เสด็จทรงงานอย่างหนัก เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และวันนี้เราจะพาไปเรียนรู้เส้นทางตามรอยพระบาทในภาคอีสานกันค่ะ

หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านท่าสว่าง จ.สุรินทร์


บ้านท่าสว่าง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็นหมู่บ้านที่ทอผ้าไหมหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกตะกอ เมื่อครั้งทอผ้ายกทองทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ “ จากพระราชเสาวนีย์ และเงินก้อนแรกของ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทาน จึงเกิดเป็นโรงทอจันทร์โสมา ณ บ้านท่าสว่างที่ผลิตผ้ายกทอง รูปแบบ ราชสำนักไทยโบราณ ” 


ที่นี่ชาวบ้านมีอาชีพหลักคือการเกษตร แต่อาชีพรองอย่างการทอผ้าไหม กลับทำให้หมู่บ้านมีชื่อเสียงโด่งดังระดับนานาชาติ เพราะช่างทอผ้าของที่นี่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้ทอผ้าไหมยกทองโบราณ เพื่อมอบให้ผู้นำเอเปค 

ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อย จึงมุ่งหน้าไปเยี่ยมชม การทอผ้าไหมด้วยกี่โบราณ วิธีการถักทอลวดลายไทยอันแสนงดงาม และเข้าชมกรรมวิธีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ

หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านท่าสว่าง 
ม.1 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
โทร : 0-4414-0015 
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.
การเดินทาง : อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 10 กม. ใช้ถนนสายเกาะลอย-เมืองลิง (ทางหลวงชนบท สร.4026 ) เป็นถนนลาดยางตลอดเส้น


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร


ในปี พ.ศ. 2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษา ทดลอง และพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมทางการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ชุมชนยืนได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ทั้งยังช่วยฟื้นฟูและ พัฒนาป่าไม้ด้วยระบบชลประทาน เป็นต้น 


ที่ทำการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 ประกอบไปด้วย พื้นที่สาธิตเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม และพื้นที่พัฒนาป่าไม้ จนกลายมาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรที่น่าสนใจของจังหวัดสกลนคร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 
โทร : 0-4274-7458-9, 0-4271-2975
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์เวลา 08.30-16.30 น.
การเดินทาง : จากเทศบาลนครนครพนมไป ต.ห้วยยาง ใช้เส้นทางถนนสุขเกษมตรงมาถึงถนนสกลนคร ถึงสี่แยกตัดทางหลวงชนบทหมายเลข 3137เลี้ยวฃ้ายตรงไปบ้านนานกเค้า ระยะทางประมาณ 2.3 กม.


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านกุดนาขาม จ.สกลนคร


เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านกุดนาขาม ในปี พ.ศ. 2525 ทรงทราบถึงความสามัคคีของชาวบ้านกุดนาขาม พระองค์ ทรงชักชวนชาวบ้านให้หันมาปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ เกิดเป็นโครงการป่า

รักน้ำบ้านกุดนาขาม โดยมีอ่างเก็บน้ำขึ้นที่ห้วยนกเค้า ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนับสนุนการสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือราษฎร


ปัจจุบันบ้านกุดนาขามได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ ที่ส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา แกะสลักไม้ เฟอร์นิเจอร์ ดอกไม้ประดิษฐ์ จักสานผักตบชวา ตัดเย็บเสื้อผ้า ทอผ้าและ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งของจังหวัดที่ไม่ควรพลาด

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม 
79 ม. 9 บ้านกุดนาขาม ต.เจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ จ.สกลนคร 
โทร : 0-4270-9162 
เปิดให้เข้าชม : วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.
การเดินทาง :ใช้เส้นทางสายสกลนคร-อุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 22 สู่อำเภอสว่างแดนดิน ระยะทาง 84 กม. แยกขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 2091และแยกซ้ายเข้าเส้นทางหมายเลข 2280 ใช้เส้นทางสู่อำเภอเจริญศิลป์ ประมาณ 23 กม.


ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (ภูเรือ) จ.เลย


กรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้ คุณวิฑูรย์ รัตนา หัวหน้าสถานีทดลองเกษตรที่สูง แม่จอนหลวง บุกเบิกพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม พร้อม ได้จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือขึ้น เพื่อดำเนินการปลูกเมล็ดพันธุ์และทดลองพันธุ์พืชต่างๆ ที่เหมาะสม กับการทำเกษตรบนพื้นที่สูง ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 จึงเปลี่ยนชื่อจากสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย และจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็น ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย จนถึงปัจจุบัน


ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเลย ซึ่งในฤดูหนาวบางปี ที่มีอากาศเย็นจัด ก็จะเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้ง ในช่วงเดือนธันวาคม–มกราคม มีเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว และเทศกาลกินผักเมืองหนาว แม้ในช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม ก็ยังมีดอกดาหลา หน้าวัว และปทุมมาให้ชม หรือจะชิมไม้ผลเมืองหนาว เช่น พลับ สาลี่ เกาลัดจีน หน่อไม้ไผ่หวาน ก็มากันได้ในช่วงนี้ เรียกว่าที่เดียว เที่ยว ได้ตลอดปีก็ว่าได้

ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย(ภูเรือ) 
85 ม.6 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย 
โทร : 0-4289-1199, 0-4289-1389
www.doa.go.th
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00–16.30 น.
การเดินทาง  : ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 203 หล่มสัก-ด่านซ้าย- ภูเรือ ถึงสามแยกบ้านกกโพธิ์ ให้เลี้ยวขวาเข้าศูนย์


โครงการชลประทาน อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ


ปีพ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริกับอธิบดีกรมชลประทานและผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาบึงโขงหลงเพื่อนำน้ำจากบึงโขงหลงไปพัฒนาการเกษตรได้อย่างเต็มที่ โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง จึงเกิดขึ้น และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523


ในวันนี้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้หลากหลายและมีผลผลิตที่สูงขึ้น ยังมาซึ่งรายได้ที่มากขึ้นตามลำดับ ผลพลอยได้ในการท่องเที่ยวนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้าน ในท้องที่มีรายได้มากขึ้นเช่นกัน เพราะบึงโขงหลงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร และมี ชื่อเล่นที่เรียกกันอย่างคุ้นหูว่าทะเลอีสาน

โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำ บึงโขงหลง 
ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ ททท สำนักงานอุดรธานี โทร. 0-4241-6025
การเดินทาง  : วิ่งออกมาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212 สายหนองคาย–อุบลราชธานี (ถนนชยางกูร) ประมาณ 70 กม.ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 3024 มุ่งหน้าไปตำบลบึงโขงหลง หาดคำสมบูรณ์อยู่ทางซ้ายมือเมื่อถึง อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง


แสดงความคิดเห็น