ข่าวประชาสัมพันธ์

ถึงอีสานแล้ว! ขบวนคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวล้านช้างแม่โขง ไทย-จีน 2017

19 ต.ค. 2560 ผู้ชม: 487

ถึงอีสานแล้ว! ขบวนคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวล้านช้างแม่โขง ไทย-จีน 2017
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจีน จัดคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย-จีน เดินทางไกลจาก เมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง ผ่าน Social Media บอกต่อที่เที่ยวสวยงามในประเทศไทย ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพรุ่นใหม่จากจีน ให้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน นับเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีขนาดใหญ่เนื่องจากมีประชากรมากกว่า 1 พันล้านคน ชาวจีนรุ่นใหม่มีความสนใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้น โดยผลการสำรวจพบว่าประเทศไทยนับเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวนิยมเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบที่ทันสมัย มีความสนใจศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะกระจายการเดินทางของนักท่องเที่ยวไปยังจังหวัดรอง และนำเสนอประสบการณ์ใหม่ ๆ ในรูปแบบ Local Experience ซึ่งมีความหลากหลายในแต่ละจังหวัด


โดยเส้นทางคาราวานรถยนต์ในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 เชียงราย-พะเยา-แพร่-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์-ขอนแก่น-นครราชสีมา-กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว ระหว่างวันที่ 9-17ตุลาคม 2560 (9วัน) จากนั้นขบวนคาราวานเดินทางต่อไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และช่วงที่ 2เดินทางกลับเข้าประเทศไทยที่ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว แล้วเดินทางผ่านเส้นทาง ปราจีนบุรี-นครราชสีมา-อุดรธานี-หนองคาย(สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์) ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 (3วัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากตลาดจีน ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย สร้างการรับรู้ว่าประเทศไทยมีสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีความพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจากประเทศจีน และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ขบวนคาราวานเข้าสู่ จังหวัดขอนแก่น ที่ชุมแพชุมเพลิน ให้การต้อนรับโดย ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากนั้นพาคณะคาราวานรถยนต์จีนเข้าพักที่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จัดงานเลี้ยงต้อนรับ พร้อมโชว์การแสดงพื้นเมือง ชิมอาหารท้องถิ่นของภาคอีสาน
วันรุ่งขึ้นคณะคาราวานรถยนต์จีน ไปเที่ยวชมความวิจิตรงดงาม ของมหาเจดีย์รัตนะ เจดีย์แห่งสามโลกธาตุ ณ วัดทุ่งเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น

และแวะไปสักการะ ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า เป็นศาลเจ้าที่คนไทยเชื้อสายจีนเคารพนับถือและศรัทธา เปรียบเสมือนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
เดินทางต่อไปที่จังหวัดนครราชสีมา พาคณะคาราวานชม อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และปราสาทหินพิมาย พุทธสถานในนิกายมหายานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
จากนั้นพาคณะคาราวานจีน เที่ยวชมแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือคุณภาพที่ บ้านจะโปะ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
เที่ยวชมการสาธิต การทอผ้า การย้อมผ้าจากผู้เชี่ยวชาญ
จากนั้นพาคาราวานรถยนต์จีน ขึ้นไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และร่วมกิจกรรมทำโป่งเทียมททท. คาดว่าจากการจัดโครงการดังกล่าว จะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มคุณภาพให้เดินทางมาประเทศไทย และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตามแผนการปรับโครงสร้างตลาดจากการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media และ สื่อ Offline โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2560 จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาประเทศไทย 9.3 ล้านคน

#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
#ททท.อีสาน
#อีสานแซ่บนัว

แสดงความคิดเห็น