ข่าวประชาสัมพันธ์

คาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรม การท่องเที่ยวไทย-จีน 2560 ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวทางอีสาน (รอบ 2)

02 พ.ย. 2560 ผู้ชม: 395

คาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรม การท่องเที่ยวไทย-จีน 2560 ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวทางอีสาน (รอบ 2)
ททท.ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย-จีน ปี 2560  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-จีน ผ่านเส้นทางคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว  ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 22 ตุลาคม 2560  มุ่งสร้างการรับรู้ และเจาะตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากจีนให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

และนี่ก็เป็น คาราวาน ช่วงที่ 2 หลังจากที่ช่วงที่ 1 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว โดยช่วงที่ 1 ขบวนคาราวานได้ขับผ่านตะลุย กิน พัก แวะ เชียงราย-พะเยา-แพร่-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์-ขอนแก่น-นครราชสีมา-กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว ระหว่างวันที่ 9-17ตุลาคม 2560 (9 วัน)  

ช่วงที่ 2 นี้เอง เดินทางกลับเข้าประเทศไทยที่ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว แล้วเดินทางผ่านเส้นทาง ปราจีนบุรี-นครราชสีมา-อุดรธานี-หนองคาย (สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์) 


ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 (3วัน) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากตลาดจีนให้เดินทาง  มาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง   

ทั้งนี้ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 มีกำหนดเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลักปรัชญาของพี่น้องชาวไทย เชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี 


และมีการเลี้ยงต้อนรับคณะฯ ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้  นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเลี้ยงต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยจีน  ปี 2560

อีกทั้ง ร่วมด้วยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายสมชาย ชมภูน้อย) ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ (นางสาวสมฤดี จิตรจง) พันธมิตรตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยว   แห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  

ได้กำหนดจัดโครงการคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวล้านช้างแม่โขง ไทย-จีน ปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 22 ตุลาคม 2560 ซึ่งจัดพิธีเปิด ณ เมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยขบวนคาราวานได้เริ่มออกเดินทางผ่านเมืองต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าสู่ประเทศไทยที่จังหวัดเชียงราย โดยเส้นทางคาราวานรถยนต์ในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ

ที่ผ่านพ้นมาคือ ช่วงที่ 1 เชียงราย-พะเยา-แพร่-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์-ขอนแก่น-นครราชสีมา-กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว ระหว่างวันที่ 9-17ตุลาคม 2560 (9 วัน) จากนั้นขบวนคาราวานเดินทางต่อไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 

และช่วงที่ 2 นี้ เดินทางกลับเข้าประเทศไทยที่ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว แล้วเดินทางผ่านเส้นทาง ปราจีนบุรี-นครราชสีมา-อุดรธานี-หนองคาย (สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์) ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 (3วัน) 

ได้แวะสถานที่ท่องเที่ยวจุดหลักๆ อาทิ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา


ปราสาทหินพนมวัน จ.นครราชสีมาศูนย์วัฒนธรรมไทย - จีน จ.อุดรธานี 

วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส จ.หนองคายศาลาแก้วกู่หรือวัดแขก จ.หนองคายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากตลาดจีนให้เดินทาง   มาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้แน่นแฟ้นมากขึ้น

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ  ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน มีจำนวนรถยนต์เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 คัน


โดยมีสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนจีน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชนของ  ทั้งสองประเทศร่วมเดินทางเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวประมาณ 60 คน เรียกได้ว่าอลังการจริงๆค่ะในทุกๆปีที่จัดงานคาราวาน


ททท.คาดว่าจากการจัดโครงการดังกล่าว จะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มคุณภาพให้เดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น ตามแผนการปรับโครงสร้างตลาดจากการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media และสื่อ Offline

โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2560 จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาประเทศไทย 9.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.33 เมื่อเทียบกับปี 2559 รวมทั้งสามารถสร้างการรับรู้ตลอดเส้นทางที่คณะคาราวานเดินทางผ่านไปยังเมืองต่างๆของจีนได้มากกว่า 15,000,000ราย/ครั้ง ทั่วประเทศจีน 

ขอบคุณงานคาราวานดีๆแบบนี้ที่ช่วยสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในปีที่ผ่านๆมา ปีนี้ และอีกต่อๆไปนะคะ แล้วพบกันปีหน้า!! 

แสดงความคิดเห็น