อีสานรวมฮิต

รู้จักยัง!! ปราสาทหินพนมวัน ปราสาทหินขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย

16 พ.ย. 2560 ผู้ชม: 2,006

รู้จักยัง!! ปราสาทหินพนมวัน ปราสาทหินขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย
ปัจจุบันภาคอีสานกำลังมาแรง เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นทั้งที่เที่ยวธรรมชาติ ที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น และวันนี้เราจะพาไปเที่ยว “ปราสาทหินพนมวัน” จ.นครราชสีมา
 “ปราสาทหินพนมวัน” จ.นครราชสีมา ถือเป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมในคติความเชื่อของเขมรโบราณ สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 มีรูปแบบการสร้างคล้ายกับปราสาทหินพิมาย แต่มีขนาดเล็กกว่า เพื่อเป็นเทวสถาน ต่อมาภายหลังดัดแปลงเป็นพุทธสถาน เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย
ตัวปราสาทหินพนมวันสร้างเป็นปรางค์มีฉนวน (ทางเดิน) ติดต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาว 25.50 เมตร กว้าง 10.20 เมตร พระปรางค์มีประตูซุ้ม 3 ด้าน ซุ้มประตูด้านทิศเหนือ ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัย 1 องค์ 
ทางด้านทิศตะวันออกมี “บาราย” หรือสระน้ำขนาดใหญ่ประจำชุมชน เรียกว่า “สระเพลง"
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปรางค์มีอาคารก่อด้วยหินทรายสีแดงเรียกว่า “ปรางค์น้อย” ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ บริเวณโดยรอบปราสาทมี ระเบียงคต สร้างด้วยหินทรายและศิลาแลงล้อมเป็นกำแพงอยู่
บริเวณรอบนอก ปราสาททางด้านทิศตะวันออกห่างจากโบราณสถานเกือบ 300 เมตร มีร่องรอยของคู น้ำและเนินดิน เรียกกันแต่เดิมว่า “เนินนางอรพิมพ์” หรือ “เนินอรพิม” นอกจากนี้ยังพบศิลาแลงจัดเรียงเป็นแนวคล้ายซากฐานอาคารบนเนินแห่งนี้ด้วย สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น “พลับพลาลงสรง” ในรูปแบบพิเศษที่ไม่เคยพบในที่อื่นๆ ของประเทศไทย

ปราสาทหินพนมวัน
ที่อยู่ : บ้านมะค่า ถนนสายโคราช-ขอนแก่น ต.โพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 18.00 น.

แสดงความคิดเห็น