ข่าวประชาสัมพันธ์

บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม เสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

30 พ.ย. 2560 ผู้ชม: 472

บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม เสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

ททท. เชิญร่วมปฏิบัติธรรมข้ามคืนในงาน “บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม”

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

ณ ลานหน้าองค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

จังหวัดนครพนม


ททท. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครพนม อาทิ จังหวัดนครพนม  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เทศบาลตำบลธาตุพนม มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ขอเชิญร่วมปฏิบัติบูชาข้ามคืน งาน “บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม” กำหนดจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ ๙ – วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนธันวาคมทุกปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และขยายฐานไปยังตลาดกลุ่ม Gen X - Y ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้นิยมแสวงบุญและการปฏิบัติภาวนารวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจการปฏิบัติธรรม เดินทางท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภาคอีสานและเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ในอีสานเพิ่มมากขึ้น ตามที่ ททท. กระตุ้นการท่องเที่ยวปีนี้ด้วยแคมเปญ “ท่องเที่ยววิถีไทย” เพื่อให้งานดังกล่าวเติบโตและยั่งยืน ททท. จึงส่งเสริมความร่วมมือของคนในท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมดำเนินงานและมีบทบาทในการออกแบบงานบุญบูชา ที่เน้นการปฏิบัติภาวนาตามวิถีพุทธศาสนา เพื่อสะท้อนความเป็นไทยอีสานที่มีความศรัทธาเลื่อมใสต่อพุทธศาสนาอยู่ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมตาม ฮีต 12 คอง 14 มาแต่โบราณ โดย ททท. ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลธาตุพนมแห่งนี้ให้มีการจัดงานขึ้นเป็นครั้งที่ 4 รวมไปถึงการเสริมสร้างและยกระดับชูสินค้าท่องเที่ยวของชุมชนที่ผูกโยงสินค้าท่องเที่ยวเชิงศาสนาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้พระธาตุพนม เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเพื่อร่วมปฏิบัติธรรมได้ตลอดทั้งปี เพื่อให้พระธาตุพนมเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจท่องเที่ยวเพื่อปฏิบัติภาวนา

กิจกรรมสำคัญภายในงาน “บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม” ในช่วงเช้าเริ่มด้วยการทำบุญวันอายุมงคล 77 ปี ของพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ช่วงบ่ายเวลา 16.15 น. พิธีส่งมอบผ้าพระเวส เนื่องในโครงการ 89 พระเวสศรัทธาในหลวง รัชการที่ 9 พิธีเปิดงานร่วมสักการบูชาองค์พระธาตุพนม เวลา 17.00 น.  พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การแสดงปฐมธรรมกถานำภาวนาเปิดงาน สวดมนต์ทำวัตรเย็น แสดงธรรมและนำภาวนาตลอดทั้งคืนจนรุ่งเช้า รับเช้าวันใหม่ด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า พิธีถวายบุญข้าวใหม่ของชาวบ้านธาตุพนม และใส่บาตรถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณรเป็นอันสิ้นสุดงาน

ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้ตลอดทั้งวันและคืน และร่วมกิจกรรมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ด้วยการร่วมทำบุญข้าวใหม่ กับชาวบ้านธาตุพนมซึ่งได้นำข้าวเหนียวใหม่มาร่วมบุญ จำนวน 10,000 ห่อ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่เพื่อความสะอาดด้วยกิจกรรม “ขยะพาโชค” เพื่อให้ทุกคนเก็บไปทิ้งในที่ที่จัดไว้หรือทำบุญด้วยการพาขยะกลับออกไปจากวัด


สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย www.เที่ยวอีสาน.com                   
ททท. สำนักงานนครพนม 0 4251 3490-1
และหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ 0 2936 2800

แสดงความคิดเห็น