โลกสีฟ้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

26 ธ.ค. 2560 ผู้ชม: 417

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
สินค้าการเกษตรกับการท่องเที่ยวในมุมมองของนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
อุดรฯ เป็นศูนย์กลางอีสานตอนบนที่มีศักยภาพ ถึงแม้ไม่ใช่จังหวัดชายแดน แต่อุดรก็มีสนามบินที่สามารถเดินทางไปทั่วประเทศไทย เพื่อนบ้านลาวมาใช้เส้นทางที่นี่ก็เพราะถูกกว่าของประเทศของเขา 
อุดรฯ มีความพร้อมเชิงพาณิชย์มาก มีความพร้อมในการรักษาพยาบาลมาก เศรษฐกิจทั่วไปของอุดรฯส่วนหนึ่งจึงมาจากเงินข้างนอกด้วย 
ส่วนเศรษฐกิจการเกษตรของอุดรฯขึ้นอยู่กับตัวสินค้า เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ที่มีการบริหารจัดการดีสุด รายได้ดีสุดคืออ้อยอย่างเดียว นอกนั้นขึ้นกับกลไกตลาด คือพืชตัวอื่น ๆ มีคู่ชกทั้งสิ้น จังหวัดข้างเคียงก็ผลิตพืชเกษตรแบบเดียวกัน ประเทศเพื่อนบ้านก็ปลูกพืชแบบนี้เช่นกัน ทางแก้คือต้องเอาสินค้าการเกษตรที่มีปัญหามาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหา ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามา 1 คน ทำอะไรจึงจะทำให้รายได้แผ่ไปยังเกษตรกรด้วย ไม่จำเป็นต้องเอาพืชไปขายเป็นข้าวเปลือก ข้าวสารอย่างแต่ก่อน ต้องหุงให้เขากินด้วย ให้หากข้าวมีคนข้างนอกมากิน มาใช้ ก็จะดีกว่าการขายแบบเดิมและทำอย่างไรให้ “จังหวัดผ่าน” กลายเป็น “จังหวัดพัก”ให้ได้ บางคนมองว่าการท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมเฉพาะผู้ประกอบการ ก็ต้องอธิบายว่าคนทำงานโรงแรม ทำงานร้านอาหารก็เป็นลูกหลานชาวบ้าน กินอาหารไป 1 มื้อ ก็กระเพื่อมถึงหอม กระเทียม ตามไร่นาด้วยคือในมิติท่องเที่ยวต้องหาทางให้ อาหาร (คือสินค้าท้องถิ่น) พร้อมเสิร์ฟทุกเมนู ทั้งนี้เพราะจังหวัดเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาทิ บ้านเชียง วัด ทะเลบัวแดง เป็นต้น

อีสานต่างจากภาคอื่นคือผลิต 5-6 เดือน และเป็นรายได้หลักใช้ทั้งปี ทั้งการกิน การศึกษาลูก การเจ็บป่วย หากเรากระตุ้นตัวนี้ก็ทำให้ชีวิตเกษตรกรดีขึ้น เช่นทะเลบัวแดงเกิด กลุ่มเจ้าของเรือ โอท็อป ฯลฯก็ได้ประโยชน์ ถ้ากลไกการท่องเที่ยวดีขึ้น เศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น คนก็ไม่ทิ้งถิ่น เมื่อนักท่องเที่ยวมาพักเฉลี่ย 1 วัน ทำไงให้เขาอยู่เพิ่มอีกหนึ่งวัน ถ้าตลาดผู้ซื้อกับผู้ขายหากันไม่เจอ ใครจะซื้อสินค้าทีหนึ่งก็ต้องไปงานโอท็อป เมืองทองธานี ไปนาข่า ทำไง ให้โอท็อปเพิ่มตัวเอ็ม เป็นโอท็อปโมบายล์ คนไปสัมมนาอยู่แต่ในห้องทั้งที่อยากได้ของฝาก นักท่องเที่ยวไปเที่ยวพร้อมที่จะควักเงินซื้อ แต่ไม่มีอะไรชี้ชวนคือจะทำอย่างไรให้สินค้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้
การท่องเที่ยวมี 3 ระนาบคือ 
1.ระดับอินเตอร์ มาเป็นกลุ่ม พร้อมด้านการท่องเที่ยว 
2.คนไทยด้วยกัน ผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ 
3. ผ่านกลุ่มศึกษาดูงาน อบรม ประชุม กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเชิงปริมาณ ซึ่งบางทีเราละเลย ทั้งที่คนเหล่านี้มีกำลังซื้อ เราอยากเติมว่าทำไงสินค้ามาเติมให้หน้าสถานที่อบรม เช่นต้นปีหน้าผู้พิพากษาสมทบ ประมาณ 3 พันคน มาประชุมก็เตรียมการเอามานำเสนอ คืออยากให้มีการมองทั้งระบบ ทั้งปี ตลาดประชารัฐไม่ใช่ซื้อกันแต่ภายใน ทำไงให้เงินจากข้างนอกเข้ามา ช่วยจัดการให้ “ผู้ซื้อ” กับ “ผู้ขาย” มาพบกันสินค้าต้องถูกยกระดับให้สูงขึ้น สิ่งที่ต้องคำนึงในด้านการค้าขายปัจจุบันคือการสร้างหลักประกันให้ผู้บริโภค หากเป็นอาหาร มาตรฐานรับรองว่าเป็นอาหารปลอดภัย GAP GMP ตรงนี้ต้องแสตมป์ให้เห็นว่าเป็นสินค้ามีคุณภาพ รวมทั้งต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างสตอรรี่ให้สินค้า เพราะสินค้าหลายตัวต้องขายกลางอากาศ ต้องมีหลักประกันให้เขาเชื่อมั่นว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นของอุดรธานี


สรุปแล้วว่าผู้ว่าฯ อุดรฯ ตั้งข้อสังเกตว่า 
1. ทำอย่างไรลดต้นทุนการทำเกษตรให้ต่ำลง เปลี่ยนวิถีการผลิตจากการเป็นผู้จัดการไร่หรือสวน เป็นผู้ลงมือทำเองและรวมกันเป็นแปลงใหญ่ 
2. ผลผลิตที่ออกไปสู่ข้างนอก ทำอย่างไรจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เช่น ได้รับการรับรองเป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
3. ด้านการท่องเที่ยว ทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวแวะพักค้างคืน ไม่ใช่เป็นเพียงจังหวัดผ่านส่งสริมให้มีการบริโภคภายใน เกษตรกรไม่จำเป็นต้องเอาพืชไปขายเป็นข้าวเปลือก หรือข้าวสารไปขายที่อื่น

แสดงความคิดเห็น