ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรางวัลสะพายกล้องท่องภู ดูนครเขื่อนขันธ์ อัศจรรย์เมืองเลย

27 ม.ค. 2555 ผู้ชม: 511

ประกาศรางวัลสะพายกล้องท่องภู ดูนครเขื่อนขันธ์ อัศจรรย์เมืองเลย

หลังจากโครงการ สะพายกล้องท่องภู ดูนครเขื่อนขันธ์ อัศจรรย์เมืองเลย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย ร่วมกับนิตยสารถ่ายภาพ PHOTOTECH ได้เชื้อเชิญให้ช่างภาพฝีมือดีทั่วประเทศเข้าร่วมในการเดินทางสู่จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเก็บภาพและถ่ายทอดความงดงามและตัวตนของทั้งสองจังหวัดลงในภาพถ่ายเพื่อส่งภาพเข้าร่วมการประกวด พร้อมกับภาพจากนักถ่ายภาพทั่วไปที่สนใจ ในโครงการสะพายกล้องท่องภู ดูนครเขื่อนขันธ์ อัศจรรย์เมืองเลย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2554

โครงการนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวดถึง 71 ท่าน รวมผลงาน 439 ภาพ ผลงานทั้งหมดได้ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ประกอบด้วย คุณพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ททท.) คุณอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเลย (ทท.) คุณภาคภูมิ น้อยวัฒน์ กองบรรณาธิการอนุสาร อสท. ผศ.สมาน เฉตระการ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวงการถ่ายภาพ ปี 2548 และคุณทรงเกียรติ ภัทรนิรันดร์กุล บรรณาธิการ นิตยสาร PHOTOTECH

โดยผู้ชนะเลิศจากโครงการ สะพายกล้องท่องภู ดูนครเขื่อนขันธ์ อัศจรรย์เมืองเลย คือ คุณทวีศักดิ์ บุทธรักษา จากภาพ ขอพรพระ วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู รองอันดับ 1 คือคุณคีรีขันธ์ ไชยพร จากภาพบ้านผีตาโขน จ.เลย และรองอันดับ 2 คือ คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล จากภาพ ปลายฝนต้นหนาวที่แก่งคุดคู้ จ.เลย รวมถึงรางวัลชมเชยอีก 5 ท่าน ซึ่งผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และเจ้าของรางวัลชมเชยต่างขึ้นรับรางวัลจาก คุณพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ททท.) คุณอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเลย (ทท.) และผศ.สมาน เฉตระการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ที่ห้องประชุมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

แสดงความคิดเห็น