ข่าวประชาสัมพันธ์

เส้นทางท่องเที่ยว สงกรานต์ อีสานแสบนัว วันที่ 13-16 เมษายน 2561

14 มี.ค. 2561 ผู้ชม: 1,187

เส้นทางท่องเที่ยว สงกรานต์ อีสานแสบนัว วันที่ 13-16 เมษายน 2561

เส้นทางท่องเที่ยว สงกรานต์ อีสานแสบนัว

วันที่ 13-16 เมษายน 2561

โปรแกรม สทน. ไปกลับ รถไฟ

เส้นทางที่ 1 เส้นทางท่องเที่ยว ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานีเล่นน้ำตามประเพณีไทยอันงดงาม ณ ถนนข้าวเหนียวอลังการวัดภูค่าวพระไสยาสน์พระศิลาจำหลักตะแคงซ้ายสะพานเทพสุดาเขื่อนลำปาว

วันที่ 13 เมษายน 2561  

เสริมความมั่งคั่ง จากพลัง 3 โลก ที่ พระมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกนาถวัดทุ่งเศรษฐี ร่วมงาน สงกรานต์วิถีอีสานแท้ๆพิธีเสียเคราะห์โบราณและชมภาพจิตรกรรม สิมของวัดไชยศรี ออกไปสนุกกับประเพณีสงกรานต์อันงดงามและน่ารักตามแบบคนอีสาน ที่ ถนนข้าวเหนียว

วันที่ 14 เมษายน 2561

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองฟ้าแดดสงยาง เพื่อความร่มเย็น พระธาตุยาคู วัดโพธิ์ชัยเสมาราม มุ่งสู่โลกดึกดำบรรพ์ทำความรู้จัก “ภูเวียงโซอรัสสิรินธรเน่”ไดโนเสาร์ตัวแรกของโลก พิพิธภัณฑ์สิรินธร ชมศิลป ภาคกลางและล้านนา ที่วัดพุทธนิมิตภูค่าว ไปข้ามสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สะพานเทพสุดาที่ เขื่อนลำปาว

วันที่ 15 เมษายน 2561

เดินชมดินแดนยุคหินก่อนประวัติศาสตร์และภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ศึกษาพุทธประวัติ ผ่าน สัตตมหาสถานทั้ง 7 แห่ง พระธาตุบังพวน เรียนรู้วิถีชีวิตคนจีนพลัดถิ่น ศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีนจ.อุดรธานี

สอบถามรายละเอียดที่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) โทรศัพท์ 02-1921924-26

ดาวโหลด รายละเอียดเส้นทางท่องเที่ยว https://drive.google.com/open?id=1nHfAQQWeIKeGuNg03uvuZbZBJxDlml2f

 

โปรแกรม สธทท. ไปกลับ รถไฟ

เส้นทางที่ 2 สงกรานต์ขอนแก่น เทศกาลดอกคูณเสียงแคน ขอนแก่น - กาฬสินธิ์ - อุดร - หนองคาย ตามหานาคี เที่ยวเมืองบาดาล โลกเร้นลับใต้พิภพตามรอยพญานาค - ปู่ศณีสุทโธ – ปู่อนันตนาคราช

วันที่ 13 เมษายน 2561  

สักการะพระมหาธาตุแก่นนครเพื่อเสริมความก้าวหน้าในชีวิต ณ วัดหนองแวงเสริมความมั่งคั่ง จากพลัง 3 โลก ที่ พระมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกนาถวัดทุ่งเศรษฐีเข้าชม เทวสถานพราหมณ์-ฮินดู เป็นที่ประดิษฐานประติมากรรมทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่น ณ เทวาลัยศิวะมหาเทพร่วมงาน สงกรานต์วิถีอีสานแท้ๆพิธีเสียเคราะห์โบราณ และชมภาพจิตรกรรม สิมของวัดไชยศรีพบกับกิจกรรมสงกรานต์วิถีไทยสงกรานต์ถนนสนุก จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 14 เมษายน 2561  

สถานที่พักผ่อนใจแห่งใหม่ประจำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ เขื่อนลำปาว  มุ่งสู่โลกดึกดำบรรพ์ทำความรู้จัก “ภูเวียงโซอรัสสิรินธรเน่” ไดโนเสาร์ตัวแรกของโลก พิพิธภัณฑ์สิรินธร ชมศิลป ภาคกลางและล้านนา ที่วัดพุทธนิมิตภูค่าวเรียนรู้วิถีชีวิตคนจีนพลัดถิ่น ศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน จ.อุดรธานี พบกับ งานศิลปะ งานทำมือ และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นUdoncity Walking Street

วันที่ 15  เมษายน 2561

ตามรอยพญานาค ณ ดินแดนคำชะโนด  ชม แหล่งอารยธรรมมรดกโลก5000 ปี แหล่ง โบราณคดีบ้านเชียงช็อปปิ้งสินค้าที่ในแถบอินโดจีนและยุโรปตะวันออกตลาดท่าเสด็จ

สอบถามรายละเอียดที่ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย(สธทท.) โทรศัพท์ 02-5783998,02-9071535,0642565333,086-3787667

ดาวโหลด รายละเอียดเส้นทางท่องเที่ยว https://drive.google.com/open?id=12KJxXD6mWe4vdBlwal3Zw0j1oaYz2Yzp

 

โปรแกรม สทอ. ไปกลับ รถไฟ

เส้นทางที่ 3  สงกรานต์  อีสานแซ่บนัวร์  เยือนอู่อารยธรรมจากเชิงเขาสู่ชายโขง นั่งรถไฟไปม่วนซื่นอีสาน อลังการงานศิลป์ถิ่นอีสาน ยลสิมงานวัดไชยศรี และร่วมงานประเพณี “ เสียเคราะห์”-ยลวัดงาทแห่งพลังศรัทธา “วัดผาตากเสื้อ-วัดป่าภูก้อน” – เยือนนครนาคา หนองคาย - บึงกาฬ วัดอาฮงศิลาวาส สะดือแม่น้ำโขง – นครบาดาล ถ้ำเพียงดิน (ถ้ำพญานาค) – สัมผัสวิถีพื้นบ้าน “ชุมชนปากโสม-ลำพูพาน”ชมหินยักษ์ทรงเหมือนปลาวาฬที่ “หินสามวาฬ” ภูสิงห์

วันที่ 13 เมษายน 2561  

สักการะพระมหาธาตุแก่นนคร เพื่อเสริมความก้าวหน้าในชีวิต ณ วัดหนองแวง   บอกเล่ารากเหง้าชาวขอนแก่น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นร่วมงาน สงกรานต์วิถีอีสานแท้ๆพิธีเสียเคราะห์โบราณ และชมภาพจิตรกรรม สิมของวัดไชยศรี

วันที่ 14 เมษายน 2561 

เรียนรู้วิถีชีวิตคนจีนพลัดถิ่น ศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน จ.อุดรธานี   เดินสู่ ประตูมิติระหว่างโลกมนุษย์และเมืองบาดาลถ้ำดินเพียงวัดถ้ำศรีมงคลพบวิถีชีวิต ชุมชนริมฝั่งโขง  ที่ ชุมชนปากโสม บ้านลำพูพาน

วันที่ 15 เมษายน 2561 

เข้าชม พุทธสถานท่ามกลางธรรมชาติสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตวัดป่าภูก้อนพบกับ UNSEEN สกายวอล์ก (SKY WALK)กระจกใสแห่งแรกของเมืองไทย เป็นจุดชมวิวใหม่ของอีสาน วัดผาตากเสื้อ

วันที่ 16 เมษายน 2561 

พบการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของเปลือกโลกในลักษณะต่างๆUnseen ณ ภูสิงห์ บึงกาฬ (หินสามวาฬ) ชมจุด สะดือแม่น้ำโขง จุดที่ ชมบั้งไฟ พญานาคณ วัดอาฮงศิลาวาส

ช็อปปิ้งสินค้าที่ในแถบอินโดจีนและยุโรปตะวันออก ตลาดท่าเสด็จ

สอบถามรายละเอียดที่สมาชิกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)

บริษัท

เบอร์ติดต่อ

ใบอนุญาตเลขที่

1. บ.หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด

02–625 1555

TAT No. 11/00005 ​

2. บ.เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

02–642 4426 – 8 , 081-4066387

TAT No. 11/1350

ดาวโหลด รายละเอียดเส้นทางท่องเที่ยว https://drive.google.com/open?id=1FiL0EDwfSpIjNo0syHjLwzPi-qzUMlZA

 

โปรแกรม สภาอุต ไปกลับ รถไฟ

เส้นทางที่ 4  มหาสงกรานต์ อีสานแซ่บนัว ประเพณีสงกรานต์วัดไชยศรี วิถีวัฒนธรรม ที่ ขอนแก่น เล่นสงกรานต์สราญสุขถนนข้าวก่่า ที่ กาฬสินธุ์ สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว ไหว้ และ สรงน่าพระธาตุประจ่าวันเกิด ที่ นครพนม

วันที่ 13 เมษายน 2561  

เสริมสิริมงคล เพิ่มโชคลาภในชีวิต วัดแก้วจักรพรรดิสิริสุทธาวาสสักการะพระมหาธาตุแก่นนคร เพื่อเสริมความก้าวหน้าในชีวิต ณ วัดหนองแวง  ร่วมงาน สงกรานต์วิถีอีสานแท้ๆ พิธีเสียเคราะห์โบราณ และชมภาพจิตรกรรม สิมของวัดไชยศรี

วันที่ 14 เมษายน 2561  

ร่วมสืบสานวิถีพุทธ ตักบาตรข้าวเหนียวสักการะสิงศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมือง ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ กาฬสินธิ์ ณ ลานไดโนเสาร์ สรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิด พระธาตุพนม (พระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์ และประจำปีเกิดปีวอก)พระธาตุเรณู (พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์)พระธาตุศรีคูณ (พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร)พระธาตุมหาชัย (พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ)

วันที่ 15 เมษายน 2561

ร่วมสืบสานวิถีพุทธ ตักบาตรข้าวเหนียว ริมโขงสรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิด (ต่อ)  พระธาตุพระธาตุนคร (พระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์)พระธาตุอุเทน (พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์)พระธาตุประสิทธิ์ (พระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี)  กราบขอพรโชคลาภ องค์พญาศรีสัตตนาคราชเยี่ยมชม โบสถ์ดินแห่งแรกแห่งประเทศไทย ณ วัดป่าพุทธนิมิตสถิตสีมารามช็อปผ้าย้อมคราม (ผ้าผิวสวย) สินค้าขึ้นชื่อของเมืองสกลนคร

สอบถามรายละเอียดที่  สภาอุตสหกรรมท่องเที่ยว /บริษัท เมืองไทย ครีเอทีฟ แอนด์ ทัวร์ จากัดTel. 02 919 6037, 02 919 6039-40 Fax 02 919 6037 email:muangthai.ct@gmail.com

ดาวโหลด รายละเอียดเส้นทางท่องเที่ยว https://drive.google.com/open?id=1kJVrSJnnAk8sweEgP8Tx62WmBC1xTgwN

 

โปรแกรม สนท ไปกลับ รถไฟ

เส้นทางที่ 5 บุญสงกรานต์ อีสานแซ่บนัว..ปี จอสรงน้ำพระธาตุ อีสาน 4 เมือง

วันที่ 13 เมษายน 2561

สักการะพระมหาธาตุแก่นนคร เพื่อเสริมความก้าวหน้าในชีวิต ณ วัดหนองแวง เสริมความมั่งคั่ง จากพลัง 3 โลก ที่ พระมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกนาถวัดทุ่งเศรษฐี  ร่วมงาน สงกรานต์วิถีอีสานแท้ๆ พิธีเสียเคราะห์โบราณ และชมภาพจิตรกรรม สิมของวัดไชยศรี พบกับ กิจกรรมสงกรานต์วิถีไทยสงกรานต์ถนนสนุก   จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 14 เมษายน 2561

มุ่งสู่โลกดึกดำบรรพ์ทำความรู้จัก “ภูเวียงโซอรัสสิรินธรเน่” ไดโนเสาร์ตัวแรกของโลก พิพิธภัณฑ์สิรินธร ชมศิลป ภาคกลางและล้านนา ที่วัดพุทธนิมิตภูค่าว สัมผัสวิถีชีวิต ชาวภูไท  ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพนพระมหาเจดีย์ชัยมงคลสักการะ มหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใชศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานพระมหาเจดีย์ชัยมงคลสักการะ

วันที่ 15 เมษายน 2561

สักการะเจดีย์ทำจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย พระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุอยู่จุดศูนย์กลางของเจดีย์ ณ วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง

นมัสการองค์ พระธาตุนาดูน พุทธมณฑลแห่งอีสาน บริเวณนี้เคยเป็น ที่ตั้ง ของนครจำปาศรี เลือกซื้อ ของ ฝาก ชุมชน ณ ต้องชมพันปี จัมปาศรีนคร

สอบถามรายละเอียดที่ สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท) 080 249 6730 / 086-3752726 / 02-1015283

ดาวโหลด รายละเอียดเส้นทางท่องเที่ยว https://drive.google.com/open?id=1OsbU_9AtuYmtKbjwFxapiUdw9LzSdp3A

 

โปรแกรม สทน. ไปกลับ รถบัส

เส้นทางที่ 6 เก๋ายกก๊วน...ชวนเที่ยวสงกรานต์อีสาน ยลวิถีถิ่นประเพณี ไทย ลาว หลวงพระบางขอนแก่น เลย ท่าลี่  สปป.ลาว ปากลาย ไชยะบุรี หลวงพระบาง เชียงคานสัมผัสวิถีถิ่นเดิมแท้ประเพณีเสียเคราะห์วัดไชศรี บ้านสาวะถี

วันที่ 13 เมษายน 2561

ร่วมงาน สงกรานต์วิถีอีสานแท้ๆ พิธีเสียเคราะห์โบราณ และชมภาพจิตรกรรม สิมของวัดไชยศรี ออกไปสนุกกับประเพณีสงกรานต์อันงดงามและน่ารักตามแบบคนอีสาน ที่ ถนนข้าวเหนียว

วันที่ 14 เมษายน 2561

สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตเพื่อนบ้านที่น่ารัก@ลาว

วันที่ 15 เมษายน 2561

สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตเพื่อนบ้านที่น่ารัก@ลาว

วันที่ 16 เมษายน 2561

สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตเพื่อนบ้านที่น่ารัก@ลาว   แล้วสัมผัสวิถีชีวิต คนริมน้ำโขง ที่ เชียงคาน

สอบถามรายละเอียดที่สอบถามรายละเอียดที่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) โทรศัพท์0-2622 0341 – 6 หรือ 08-6306 4903

ดาวโหลด รายละเอียดเส้นทางท่องเที่ยวhttps://drive.google.com/open?id=1EfELsyjf0Dvx9msKWtspEAYoZUPykIOg


โปรแกรม สทน. ไปกลับ รถบัส

เส้นทางที่ 7 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2561 อีสานแซ๊ปแซ่ป เล่นน้ำตามประเพณีไทยอันงดงาม ณ ถนนข้าวเหนียว อุทยานดอกไม้เพลาเพลิน พุทธมนฑลอีสาน พระธาตุนาดูน ศาลาไหมไทย วิหารเทพวิทยาคมวัดบ้านไร่

ดาวโหลด รายละเอียดเส้นทางท่องเที่ยว https://drive.google.com/open?id=1XPrSUFbkaz_bZUqgqEHeT7L0UEPU9YQH

แสดงความคิดเห็น