อีสานรวมฮิต

โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ จ.ยโสธร โบสถ์ไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

23 มี.ค. 2561 ผู้ชม: 4,094

โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ จ.ยโสธร โบสถ์ไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
หากมีโอกาสได้มาเที่ยว จ.ยโสธร ต้องไม่พลาดสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีน “โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้” โบสถ์ไม้ของคริสต์ศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ เป็นโบสถ์ไม้ ของคริสต์ศาสนาที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีอายุถึง 100 ปี  มีชื่อเต็มๆ ว่า  “วัดอัครเทวดามีคาแอล” ที่มีโบสถ์ไม้หลัง ใหญ่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่า

ซึ่งชาวบ้านลงมือ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1947 ตัวโบสถ์รูปทรงที่สร้างขึ้นมีลักษณะแบบศิลปะไทย กว้าง 16 เมตร ยาว 57 เมตร จัดเป็นโบสถ์ ไม้ที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย สามารถจุคนได้มากกว่า 500 คน โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 

ภายในบริเวณวัด ยังมีเรือนไทยอยู่ข้างๆโบสถ์มีความสวยงดงานในปฏิมากรรมแบบไทยเราและล้วนสร้างจากไม้ทั้งหมด
การเดินทาง : จากยโสธรใช้ทางหลวงหมายเลข 2169 เลย อ.กุดชุมไปประมาณ 7-8 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกราว 600 เมตร ถึงบริเวณโรงเรียนซ่งแย้พิทยา ซึ่งโบสถ์ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกัน

ที่อยู่: บ้านหนองซ่งแย้ หมู่ 2 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
โทรศัพท์: 045-718-211 หรือ 089-949-1764

แสดงความคิดเห็น