ข่าวประชาสัมพันธ์

งานหมอลำคาร์นิวัลขอนแก่น 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 61

29 มี.ค. 2561 ผู้ชม: 790

งานหมอลำคาร์นิวัลขอนแก่น 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 61

ททท. จัดใหญ่ หมอลำคาร์นิวัลขอนแก่น

สร้างสีสันชวนคนเที่ยวเมืองหมอแคน แดนหมอลำ

            ททท.  จับมือ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น มณฑลทหารบกที่ 23 และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เร่งเครื่องผลักดันจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก จัดงาน “เทศกาลหมอลำคาร์นิวัล” กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น หวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานราก

            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น มณฑลทหารบกที่ 23 และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น เร่งเครื่องผลักดันจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างยั่งยืน โดยจัดงาน “เทศกาลหมอลำคาร์นิวัล” เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตอกย้ำขอนแก่น “เมืองหมอแคน แดนหมอลำ” และสะท้อนคุณค่าทางการท่องเที่ยวตามแนวทางการตลาดยุคใหม่กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว เข้าสู่จังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้น

                นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  กล่าวว่าตามที่ ททท. ได้ผลักดันให้ขอนแก่นเป็นเมืองหลักทางการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ททท. จึงร่วมกับ จังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ กำหนดจัด “เทศกาลหมอลำคาร์นิวัล” ขึ้น ณ บริเวณบึงแก่นนคร โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ เนื่องจาก ททท. ได้มองเห็นความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมอีสานเรื่องการแสดง “หมอลำ” ที่ฝังรากลึกลงไปในจิตวิญญาณและซาบซึ้งอยู่ในสายเลือดของชาวอีสาน ซึ่งมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้จากรุ่นสู่รุ่น ให้มีความพร้อมจะนำเสนอสู่สายตาพี่น้องประชาชนในภาคอื่นๆ โดยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักและธำรงไว้ซึ่งศิลปะการแสดงหมอลำ สามารถสร้างรายได้ให้กับศิลปวัฒนธรรมที่มีความยาวนาน ให้อยู่คู่กับคนไทย และภาคอีสานตลอดไป อันจะส่งผลดีต่อการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสเสน่ห์มรดกทางวัฒนธรรมหมอลำ และเกิดกระแสเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์รวมของหมอลำ “เมืองหมอแคน แดนหมอลำ” ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

พิธียกอ้อ ยอครู เป็นพิธีไหว้พ่อครูแม่ครูหมอลำ ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นการแสดงออกถึงการรำลึกและเคารพต่อครูบาอาจารย์ อันเป็นผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของศิลปินหมอลำ โดยเชิญศิลปินครูหมอลำที่มีชื่อเสียง และเป็นที่เคารพของศิลปินหมอลำมาร่วมงานครั้งนี้ เช่น คุณแม่ฉวีวรรณ ดำเนิน คุณพ่อ ป.ฉลาดน้อย แม่ราตรีศรีวิไล

ขบวนคาร์นิวัล ในวันที่ 1 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ เป็นต้นไป โดยขบวนจะเคลื่อนจาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ไปยังบริเวณบึงแก่นนคร ซึ่งจะมีทั้งหมด 9 ขบวน ขบวนที่ 1-8 บอกเล่าถึงวัฒนธรรมของการแสดงหมอลำในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่หมอลำพื้นบ้าน หมอลำประยุกต์ และหมอลำร่วมสมัย โดยจะมีผู้เข้าร่วมขบวนกว่า 1,000 คน โดยเน้นความสวยงามของศิลปะหมอลำและการแต่งกายของเหล่าศิลปินหมอลำ ที่มีความสวยสดงดงามและอลังการ โดยขบวนที่ 9 นำเสนองานประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่ภาคอีสานแบบอีสานแซ่บนัว ในชื่อชุด “COOL Isan สงกรานต์ วิถีถิ่น สู่วิถีเทรนด์” เพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์ในภาคอีสาน

การแสดงจากศิลปินหมอลำ ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ที่จะมีการแสดงประชันหมอลำจำนวน 3 เวที ตั้งแต่เวลา 19.00 – 24.00 น. จากศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียง โดยแต่ละเวทีจะนำเสนอเรื่องราวของการแสดงหมอลำที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการของศิลปะการแสดงหมอลำ ทั้งหมอลำแคน หมอลำสั้น แคนประยุกต์ หมอลำซิ่ง และหมอลำหมู่ เช่น คณะ “ระเบียบวาทะศิลป์”        คณะ “ประถมบันเทิงศิลป์” คณะ “รัตนศิลป์ อินตาไทยราษฎร์” ฯลฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมอย่างมากในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าสู่จังหวัด เนื่องจากเป็นชุมทางคมนาคมขนส่งทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน ซึ่งมีจำนวนเที่ยวบินกว่า 32 เที่ยวบินต่อวัน เชื่อมโยงทั้ง ขอนแก่น-กรุงเทพฯ, ขอนแก่น-เชียงใหม่, ขอนแก่น-หาดใหญ่ และขอนแก่น-ภูเก็ต มีโรงแรมที่พักซึ่งสามารถรองรับผู้มาเยือนกว่า 366 แห่ง หรือคิดเป็นห้องพักกว่า 10,0๐๐ ห้อง พรั่งพร้อมด้วยสถานที่จัดกิจกรรม ประชุมสัมมนา รวมทั้งการแสดงสินค้าขนาดใหญ่ และมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน ด้วยโครงการรถไฟรางคู่-ทางรถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม), โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา (เฟส 1 สายเหนือ-ใต้) การดำเนินการพัฒนาจังหวัดสู่ Smart City และปัจจุบันจัดให้มีบริการรถขอนแก่น City Bus รถโดยสารปรับอากาศ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น Free WIFI, ระบบ GPS ตรวจสอบตำแหน่งรถ, กล้อง CCTV ภายในรถ ที่เปิดให้บริการเส้นทางจากสนามบินเข้าสู่เมืองขอนแก่น และเส้นทางภายในตัวเมืองขอนแก่น ซึ่งจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวขอนแก่น    ที่พร้อมจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น

ทางจังหวัดขอนแก่นจึงได้ มีการเตรียมความพร้อมของพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมงาน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการจราจร เส้นทางขบวนคาร์นิวัลซึ่งจะเคลื่อนขบวนผ่านตัวเมืองขอนแก่น ร่วมไปถึงการจัดเตรียมจุดชมขบวนคาร์นิวัล การเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยของเวทีการแสดงทุกจุด โดยกำชับเจ้าหน้าที่ ทั้งตำรวจ ทหาร อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้จังหวัดยังได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งสนับสนุนการจัดหาผู้เข้าร่วมขบวนแห่ การใช้พื้นที่บริเวณบึงแก่นนครสำหรับการแสดงประชันหมอลำทั้ง 3 เวที ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ เช่นเดียวกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรมขบวนแห่คาร์นิวัล และการประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ

นอกจากนี้ ภายในงานยังประกอบด้วยร้านค้าสินค้าคุณภาพมาตรฐาน OTOP ของจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น และกิจกรรมลานวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ที่จะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายด้วยชุดอีสาน หรือชุดไทยเข้าร่วมงาน “เทศกาลหมอลำคาร์นิวัล” ในครั้งนี้ เพื่อเก็บภาพเป็นที่ระลึกในมุมถ่ายภาพที่สวยงาม

          เทศกาลหมอลำคาร์นิวัล 2561 จึงเป็นงานเทศกาลที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านออกเดินทางร่วมสัมผัสเสน่ห์ ที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นและเป็นการเผยแพร่ สืบสาน มรดก ภูมิปัญญา รวมไปถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของภาคอีสาน ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงานในวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะ บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานขอนแก่น โทร. 0 4322 7714 – 5 ทุกวันในเวลาราชการและติดตามข่าวสารกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ทาง
www.facebook .com/TAT.KhonkaenOffice



แสดงความคิดเห็น