ข่าวประชาสัมพันธ์

Cool I San งานบุญที่ยิ่งใหญ่ “แห่นาคโหด” จังหวัดชัยภูมิ

19 เม.ย. 2561 ผู้ชม: 385

Cool I  San งานบุญที่ยิ่งใหญ่ “แห่นาคโหด” จังหวัดชัยภูมิ


Cool I  San งานบุญที่ยิ่งใหญ่ “แห่นาคโหด” จังหวัดชัยภูมิ

ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ วัดตาแขก ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

          “Cool I San” พิธีแห่นาคที่นี่…แปลก…ประหลาด…และโหดที่สุดในโลก!! บททดสอบความอดทนอดกลั้นของลูกผู้ชาย เพื่อทดแทนพระคุณของ “แม่” ที่ต้องอดทนอดกลั้นกับความเจ็บปวดเมื่อตอนคลอดลูกออกมา และต้องอดทนกับความทรมานในการ “อยู่ไฟ” บนแคร่ไม้ไผ่ ฉะนั้นนาคที่นี่จะสามารถบวชได้ ต้องอดทนกับความเจ็บปวดและครองตัวให้มั่นบนแคร่ไม้ไผ่ที่ถูกเซิ้ง ถูกโยนและถูกหามแห่ไปรอบๆหมู่บ้าน

          สำหรับประเพณีแห่นาคโหด ที่บ้านโนนเสลานี้ ถือเป็นประเพณีโบราณที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปี โดยชาวบ้านจะร่วมกันจัดงานอุปสมบทหมู่ให้กับคนหนุ่มหรือบุตรหลานในหมู่บ้านที่มีอายุครบ 20 ปี เพื่อให้ลูกหลานได้บวชแทนคุณบิดามารดา ด้วยความตั้งใจที่จะบวชเอง ซึ่งจะมีการเตรียมตัวมาตั้งแต่เดือนสี่ โดยผู้เป็นบิดาจะพาบุตรชายไปฝากไว้กับเจ้าอาวาส ใน 2 วัดของหมู่บ้านโนนเสลา คือวัดบุญถนอมพัฒนาราม (วัดนอก) และวัดตาแขก (วัดใน) เพื่อถือขัน 5 ประกอบด้วย เทียน 5 คู่ ดอกไม้ 5 คู่ ไปฝากตัวเป็นนาคปฏิบัติธรรมถือศีล 8 อยู่ที่วัด เรียนรู้บทสวดที่จะบวช และเรียนรู้พระธรรมวินัยเบื้องต้น ก่อนถึงกำหนดวันบวชของประเพณี งานบุญเดือนหกเริ่มต้นด้วย พิธีการตัดและโกนผมนาคกันก่อนตามพิธีบวชปกติ แต่ก่อนจะเข้าพิธีสู่ขวัญ นาคทุกคนจะต้องพากันออกจากวัดไปกราบศาลปู่ตาซึ่งเป็นศาลประจำหมูบ้านกันก่อน เมื่อเสร็จแล้วนาคทุกคนค่อยกลับวัดเพื่อทำพิธีสู่ขวัญนาคต่อไป

          จากนี้ไปเป็นความเชื่อที่นับถือกันต่อมาด้วยการแห่นาค จากบ้านตนเองรอบหมู่บ้าน โดยจะใช้คนหนุ่มที่ยังไม่ได้บวชของแต่ละหมู่บ้าน มาช่วยกันหามแคร่ไม้ไผ่ แห่นาคไปรอบหมู่บ้าน และเขย่าโยนนาค ถือเป็นการทดสอบความตั้งใจว่า ผู้บวชจะมีความมุ่งมั่นอดทนที่จะบวชแทนคุณบิดามารดาหรือไม่ โดยผู้บวชจะต้องมีสมาธิและสติในการประคองตัวเองไม่ให้ตกลงมาจากแคร่ หากใครตกลงมาถูกพื้นดินจะถือว่าขาดคุณสมบัติไม่ให้บวช โดยจะเป็นเช่นนี้ตลอดระยะทางที่แห่รอบหมู่บ้านกว่า 3 กิโลเมตร ซึ่งตั้งแต่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาใน พ.ศ. 2514 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ใดตกลงมาถูกดินเลยสักราย ความศรัทธามหามงคลยังดำเนินต่อไปตามความเชื่อและความรู้สึกในเส้นทางศาสนา แม้จะแห่ด้วยความโหด ความสนุก แต่ด้วยความมุ่งมั่นตลอด 3 - 4 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง และด้วยรอบโบสถ์วัดอีก 3 รอบ ความศรัทธายังไม่เสื่อมคลาย....สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นความ Cool I – San ที่ลงตัวและหล่อหลอมด้วยความเป็นเสน่ห์ที่ยั่งยืน ควรค่าแก่การเรียนรู้และสืบทอดต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

- อำเภอภูเขียว โทรศัพท์ 0 4486 1000

- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม โทรศัพท์ 0 4410 0171-3, 09 4542 2477

  www.nong-toom.go.th

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา

  ที่อยู่ 2102-2104 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000      

  โทร. 0 4421 3666, 0 4421 3030  โทรสาร 0 4421 3667

www.tourismthailand.org/Chaiyaphum E – Mail : tatsima@tat.or.th Facebook Fan Page : ททท.สำนักงานนครราชสีมา


The Brutal Ordination Parade

2nd May, 2018

 at Wat Ta Kaek Ban Non Salao – Ban Non Tan, Phu Khiao district, Chaiyaphum province.


           The Tourism Authority of Thailand is inviting Thais and foreign tourists interested to witness the most unusual, most unique ordination ceremony unlike anywhere else in the world – the Brutal Ordination Parade at Ban Non Salao – Ban Non Tan, Phu Khiao district, Chaiyaphum province.

           Held annually since 1971, normally in the month of May before the Buddhist Lent period, this ordination ceremony is particularly arranged for young male villagers of Ban Non Salao – Ban Non Tan communities at Phu Khiao district in Chaiyaphum who are to ordain to become a Buddhist monk.

           Each would-be novice will be put on a bamboo stretcher and be carried by young male villagers around the village for approximated 3 kilometers. And while they are sitting over the bamboo chair and carried around, they will be shaken violently and harshly.

            Witnesses may think it is the ordination parade looks very brutal but local people believe that this endurance test is like a proof of their real intent and determination to become Buddhist monks. Although those fall off from the bamboo stretcher cannot enter the monkhood, but, since the commencement of this ceremony over 40 years ago, there have never been anyone falling from the bamboo stretcher before. So everyone could become the Buddhist monk.

Venue: Wat Ta Kaek Ban Non Salao – Ban Non Tan, Phu Khiao district, Chaiyaphum

Time : All Day (The parade starts 02.00 PM )

For more information, contact:
TAT Nakhon Ratchasima Office
Tel: +66 (0) 4421 3030; +66 (0) 4421 3666
E-mail: tatsima@tat.or.th

แสดงความคิดเห็น