ข่าวประชาสัมพันธ์

lnterCare Asia 2018

10 ก.ค. 2561 ผู้ชม: 397

lnterCare Asia 2018

กำหนดการพิธีเปิด“InterCare Asia 2018”
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
ณ Hall 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
เวลา
12.30 – 13.20 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
13.20 - 13.30 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
13.35 – 13.45 น. นายสืบพงษ์ สมิตทันต์ ผู้อำนวยการโครงการ

กล่าวต้อนรับประธานในพิธี
13.45 – 13.55 น. คุณธนาภรณ์ พรมสุวรรณอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการจัดงาน InterCare Asia 2018
13.55 – 14.05 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ 

กล่าวเปิดงาน InterCare Asia 2018
14.05 – 14.10 น. คณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน
   1. พลเอกธนา วิทยวิโรจน์
   2. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   3. คุณธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
   4. คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุลกรรมการผู้
   5. คุณสืบพงษ์ สมิตทันต์ ผู้อำนวยการโครงการ เอ็น
   6. คุณนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าด้านตลาดในประเทศ
   7. คุณสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   8. คุณกิติศักดิ์ อร่ามเรือง
   9. คุณเดชา โฆษิตธนากร รองประธา
  10. คุณกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ
  11. คุณกัณฑชิต ศรัณย์บัณฑิต
  12. คุณณัฐพงศ์ กำเหนิดงาม กรรมการผู้จัดการคลีนิคกระดูกและข้อ
  13. คุณนิรัญ เส็งเอี่ยม กรรมการผู้จัดการบริษัท
14.10 – 14.25 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุโดยมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม
14.25– 14.50 น. เดินชมงาน InterCare Asia
14.50 – 15.00 น. รมว. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
15.00 น. จบพิธีเปิด

แสดงความคิดเห็น