ข่าวประชาสัมพันธ์

การรณรงค์ใส่บาตรข้าวเหนียว..สืบสานตำนานวิถีไทเชียงคาน

14 ก.พ. 2555 ผู้ชม: 506

การรณรงค์ใส่บาตรข้าวเหนียว..สืบสานตำนานวิถีไทเชียงคาน

จังหวัดเลย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญท่านเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมใส่บาตรข้าวเหนียวร่วมกับชาวเชียงคาน

นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ  ผู้อำนวยการ  ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า เชียงคานเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ในการใส่บาตรข้าวเหนียวแต่เพียงอย่างเดียว โดยจะนำอาหารไปถวายพระที่วัดหลังจากใส่บาตรแล้ว  นักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตรอันสวยงามไว้เป็นที่ระลึก เพื่อแสดงว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมรณรงค์และส่งเสริมวัฒนธรรมการใส่บาตรข้าวเหนียว ตามวิถีไทเชียงคาน

 การรณรงค์ใส่บาตรข้าวเหนียว..สืบสานตำนานวิถีไทเชียงคาน

               การใส่บาตรด้วย “ข้าวเหนียว” เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ด้วยอุบายที่อยากให้คนไปวัดประการหนึ่ง และด้วยความเมตตาที่มีต่อพระสงฆ์ในการที่ทำให้ท่านไม่ต้องอุ้มบาตรที่เพียบไปด้วยอาหาร น้ำดื่ม ผลไม้ ของหวาน ดอกไม้ ....ภาพในอดีตที่ทำให้เราเห็นถึง ความสำรวม ของพระสงฆ์ ในการเดินรับข้าว (แต่พอคำ) ใส่บาตร ปิดฝา พร้อมสวดมนต์เป็นการให้พร และเดินจากไปอย่างสงบ ไม่วุ่นวาย มองซ้าย ขวา เพื่อหาเด็กวัดช่วยถ่ายเทของออกจากบาตร หรือช่วยหิ้วถุงพะรุงพะรังจากตัวท่านอย่างในปัจจุบัน....และที่สำคัญมุมมองการถ่ายภาพยามเช้ากับวัฒนธรรมการใส่บาตรจะดูเรียบง่าย สวยงาม สมกับเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา 

                สำหรับอาหารคาว-หวาน-น้ำดื่ม ผลไม้ ดอกไม้ หลังจากใส่บาตรแล้ว ก็สามารถนำไปจัดสำรับถวายที่วัดได้ จากนั้นหากประสงค์ที่จะถวายปัจจัยอื่นๆ หรืออยากถวายเงินทำบุญ ก็ควรจัดใส่ซองถวาย หรือ ใส่ตู้ทำบุญในโบสถ์ เท่านี้ก็ถือว่าได้ทำบุญครบถ้วนแล้ว และหากไม่รีบสามารถอยู่รอรับพรจากพระท่านได้อีกรอบด้วย  สิ่งสำคัญที่สุดคือ ไม่ควรนำธนบัตร (ใบละ 20/50/100 บาท) ใส่ปะปนลงไปกับ “ข้าวเหนียว” ในบาตรพระ เพราะจะทำให้ท่านไม่กล้าฉันท์ข้าวเหนียวนั้น (ลองถามตัวเองว่า หากตักข้าว ใส่จานและมีธนบัตรปนอยู่กับข้าว จะกล้ารับประทานหรือไม่? และสำหรับคุณผู้หญิงที่ใช้ครีมทามือ ขอได้โปรดล้างมือด้วยน้ำสะอาดจนแน่ใจว่าไม่มีกลิ่นของครีมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากเมื่อปั้นข้าวใส่บาตรกลิ่นเหล่านั้นจะติดไปกับข้าวด้วย) 

                ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เพื่ออยากที่จะให้ทุกท่านเข้าใจและร่วมเป็นหนึ่งที่จะอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมที่สวยงามของชาวไทเชียงคานไว้ เพื่อให้คงอยู่กับชุมชนตลอดไป เพราะสิ่งนี้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน อย่างแท้จริง เราชื่นชมกับการใส่บาตรที่หลวงพระบาง และที่นี่ “เชียงคาน” ก็ได้สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามนั้นมาจากหลวงพระบางเช่นกัน

                ด้วยเหตุและผลดังกล่าว ททท.สำนักงานเลย จึงได้ร่วมหารือถึงความเป็นไปได้กับผู้ประกอบ การธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในเชียงคานบางส่วน ซึ่งมี “คุณช้าง” เจ้าของและผู้จัดการที่พัก “วัน-เดือน-ปี”เป็นรายแรกที่ชักชวนชาวชุมชนซอย 9 (ล่าง) ให้หันมาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดให้บริษัททัวร์ที่จะนำนัก ท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งร้อยคนมาใส่บาตร “ข้าวเหนียว”ตามวิถีไทเชียงคาน

                เพื่อเป็น “ต้นแบบให้การท่องเที่ยวเชียงคานยั่งยืน” นักท่องเที่ยวทุกท่านเหล่านั้นจะได้รับเกียรติบัตรจาก ททท.สำนักงานเลย เพื่อแทนคำขอบคุณจากใจ ที่ “ท่านเป็นหนึ่งในผู้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมการใส่บาตรข้าวเหนียววิถีไทเชียงคาน” 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานเลย   โทร.    ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒, ๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕                          

email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei

แสดงความคิดเห็น