ข่าวประชาสัมพันธ์

ททท.สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านชมการแสดง แสง สี เสียง สดุดี “วีรกรรมเจ้าพ่อพญาแล”

03 พฤษภาคม 2555 ผู้ชม: 506

ททท.สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านชมการแสดง แสง สี เสียง สดุดี “วีรกรรมเจ้าพ่อพญาแล”

ททท.สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านชมการแสดง แสง สี เสียง สดุดี “วีรกรรมเจ้าพ่อพญาแล”

     จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครราชสีมา จัดการแสดง แสง สี เสียง สดุดี "วีรกรรมเจ้าพ่อพญาแล เพื่อเชิดชูวีรกรรมอันกล้าหาญ ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินสยามของพระยาภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณโบราณสถานปรางค์กู่ อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

     จังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดจัดการแสดง แสง สี เสียง สดุดี "วีรกรรมเจ้าพ่อพญาแล ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่บริเวณโบราณสถานปรางค์กู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการเชิดชู สดุดีวีรกรรมพระยาภักดีชุมพล(แล) หรือ เจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกที่มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรี และซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินสยาม และเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบภูมิหลัง ภูมิสังคม และภูมิปัญญาของคนชัยภูมิที่เจ้าพ่อพญาแล และบรรพบุรุษได้สืบสานตำนาน เมืองชัยภูมิ เชิงประวัติศาสตร์ โดยแบ่งการแสดงออกเป็น ๒ รอบ รอบแรกวันที่ ๑ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นรอบสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นรอบพิเศษ งาน Thank you Party Gala Dinner เป็นงานพาแลง เพื่อเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การช่วยเหลือในการจัดงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ และกิจกรรมร้านหรรษากาชาด เมื่อวันที่ ๑๒ – ๒๐ มกราคมที่ผ่านมา

     สำหรับการแสดง แสง สี เสียง สดุดีวีรกรรมเจ้าพ่อพญาแลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากดาราชื่อดังจากสถานีโทรทัศน์สี ช่อง ๗  คุณเอก รังสิโรจน์ รับบทเป็น เจ้าพ่อพญาแล พร้อมนักแสดงกิตติมศักดิ์อีกมากมาย โดยผู้กำกับการแสดงจากทีมงานของ ฉลอง ภักดีวิจิตร และการแสดงแฟชั่นโชว์ลายผ้าไหมเมืองชัยภูมิ นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ยังได้จัดทำเสื้อที่ระลึก "วีรกรรมเจ้าพ่อพญาแล” จำหน่ายในราคาตัวละ ๒๕๐ บาท และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาองค์กร บุคคล หรือผลิตภัณฑ์(สินค้า) เพื่อนำรายได้สมทบสร้างหอผู้ป่วย ไอ ซี ยู (I.C.U) ตึก ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลชัยภูมิ  หากท่านใดมีความประสงค์สั่งจองเสื้อที่ระลึก และสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ หรือสมทบทุนตามกำลังศรัทธา

     **สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ โทร.๐ ๔๔๘๑ ๑๒๐๓ http://www.youtube.com/watch?v=sIV2KiFeSDQ http://ewt.prd.go.th/ewt/prchaiyaphum/ewt_news.php?nid=2027

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ๒๑๐๒ - ๒๑๐๔  ถ.มิตรภาพ อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร. ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖  โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๗

www.tourismthailand.org/chaiyaphum www.facebook.com/tat.korat E – Mail : tatsima@tat.or.th                                    

แสดงความคิดเห็น