ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กลุ่มกรีนเลยคลับ จังหวัดเลย ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในห้วข้อเรื่อง “การทำการตลาดออนไลน์” ในวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2555 นี้ค่ะ

กลุ่มกรีนเลยคลับ จังหวัดเลย ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในห้วข้อเรื่อง “การทำการตลาดออนไลน์” ในวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2555 นี้ค่ะ

05 มี.ค. 2555 ผู้ชม: 470

กลุ่มกรีนเลยคลับ จังหวัดเลย ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในห้วข้อเรื่อง “การทำการตลาดออนไลน์” ในวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2555 นี้ค่ะ

กำหนดการดังนี้
 
โครงการ           : สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เลยยุคใหม่ ก้าวสู่การตลาดออนไลน์”

วันที่จัด            : วันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 รวม 2 วัน

เวลา              : 9.00 – 17.00 น.

สถานที่จัด        : ห้องประชุม โรงแรมเลยพาเลซ

ลักษณะการจัด    : Workshop (เน้นการลงมือฝึกปฎิบัติจริง)

ค่าลงทะเบียน     :  450 บาทต่อท่าน (รวมค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อและเบรคอาหาร
ว่าง 4 มื้อ)

จำนวนที่รับ        : 30 ท่าน 

ทีมวิทยากร        : เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ ประเทศไทย

 

วันที่ 15 มีนาคม 2555

เวลา กิจกรรม

08:30 น. - 09:00 น.               ลงทะเบียน

09:00 น. - 10:30 น.               - แนะนำผู้เข้าร่วมสัมมนา ถึงความสำคัญในการตลาดออนไลน์

- แนะนำเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตลาดผ่านอินเทอร์เน็ต

- Website Usability สร้างเว็บไซต์ให้ดีได้อย่างไร

- เรือนรู้วิธีการปรับเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ง่ายเพื่อสร้างยอดขายที่มากขึ้น เช่น
การเลือกและจัดวาง

รูปภาพ การเลือกสีตัวอักษร เป็นต้น

10:30 น. - 10:45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที

10:45 น. - 12:00 น.               รู้จักเครื่องมือการวิเคราะห์การตลาดเว็บไซต์ (Web Marketing Analytic Tool)

                                          - Google Analytic

การทำการตลาดผ่าน Search Engine

• รู้จักกับ Search Engine ที่มีผู้ใช้งานทั่วโลก

• การทำ SEO ในส่วน ภายนอก (off – page factor)

12:00 น. - 13:00น.                พักรับประทานอาหารว่าง 1 ชั่วโมง

                                          กำหนดการจัดกิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เลยยุคใหม่ ก้าวสู่การตลาดออนไลน์”

13:00 น. - 14:45 น                การทำการตลาดผ่าน Search Engine (ต่อ)

• Pagerank ความสำคัญของ PageRank วิธีวัดค่า PageRank, วิธีเพิ่มค่า PageRank
เว็ปไซต์

• การวางโครงสร้างภายในของเว็บไซต์สำหรับ SEO (On-Page Factor)

• การเขียน Title ความสำคัฐของ Title

• META ประเภทต่าง ๆ และความสำคัญ

• การวาง keywords

14:45 น. - 15:00 น.               พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที

15:00 น. - 16:30 น                การทำการตลาดผ่าน Search Engine (ต่อ)

• SEO Tools ทั้งในส่วนการวัดความเร็วการโหลด, ขนาดเว็ปไซต์, จำนวน Backlink, จำนวนหน้าที่ถูก Indexed

• เครื่องมือวัดสถิติ เช่น Google Analytics การใช้สมัครใช้บริการ เมนูในส่วนต่าง ๆ

วันที่ 16 มีนาคม 2555

เวลา กิจกรรม

08:30 น. - 09:00 น.               ลงทะเบียน

09:00 น. - 10:30 น.               การทำการตลาดผ่าน Social Network

• รู้จักกับสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้งานอยู่ปัจจุบัน เพื่อสร้าง Brand และ การทำการตลาดผ่าน

Social Network

• วิธีการสร้าง Facebook Fanpage

10:30 น. - 10:45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที

10:45 น. - 12:00 น.               การทำการตลาดผ่าน Social Network (ต่อ)

• แนะนำการประยุกต์ใช้ Twitter และ FourSquare

• การทำการตลาดผ่าน Social Network ให้ประสบความสำเร็จ

12:00 น. - 13:00 น.               พักรับประทานอาหารว่าง 1 ชั่วโมง

13:00 น. - 14:45 น                การทำการตลาดผ่าน Social Network (ต่อ)

• แนะนำการประยุกต์ใช้ Youtube และ Blog Marketing

• แนะนำการประยุกต์ใช้ Mobile Marketing

14:45 น. - 15:00 น.               พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที

15:00 น. - 16:30 น                การโฆษณาผ่านแบนเนอร์ และ Pay Per Click
(PPC)

ถาม - ตอบ

 

หมายเหตุ

1. สมัครได้สถานประกอบการละไม่เกิน 2 ท่าน สำหรับสมาชิกกลุ่ม กรีนเซอเคิล จ.เพชรบูรณ์ และ จ.พิษณุโลก มีโควต้า 10 ที่

2. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานและทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์

3. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ Lab top ของตนเองมาด้วย

4. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีเว็บไซต์ป็นของตัวเอง

5. ผู้เข้าร่วมอบรมที่ส่งรายชื่อและยืนยันการเข้าร่วมอบรมแล้ว หากไม่สามารถเข้าร่วมอบรมต้องส่งตัวแทนเข้าอบรมแทน

6. หากท่านไหนต้องการพักที่ โรงแรมเลยพาเลซ (คุณศิวะ) ได้เสนอราคาพิเศษสำหรับสมาชิกทุกท่านเพียงห้องละ 800 บาท ราคารวมอาหารเช้า

**ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเลย โทร.042-812-812

แสดงความคิดเห็น