ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555

09 เม.ย. 2555 ผู้ชม: 894

กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555

กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555
วันที่ 12 - 15  เมษายน 2555
ณ บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก  และวัดป่าใต้

วันที่ 12 เมษายน 2555
ภาคเช้า
          เวลา  06.00 น.   กิจกรรมตักบาตรพระ 200 รูป  (พระจากวัดธรรมกาย รับบิณฑบาต จากบริเวณ ซอย 1
                                                ตามถนนชายโขง ถึง บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก
                      เวลา 10.00 น.   กิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัวชุมชนเทศบาล
                                                                 -  พิธีเปิดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ
                                                                 -  พิธีมองรางวัลในวันกตัญญูผู้สูงอายู
                                                                                -  รางวัลชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่ทำประโยชน์ให้สังคมในชุมชน
                                                                                -  รางวัลครอบครัวร่มเย็น
                                                                                -  รางวัลผู้สูงอายุดีเด่น
                                                               -  รางวัลผู้สูงที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ภาคบ่าย      เวลา 12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พบประเสวนาของผู้สูงอายุชุมชน
                เวลา 13.00 น.   กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  ณ  วัดป่าใต้
                                                - การแข่งขันเล่นสะบ้า
                                                - การแข่งขันโป่งตีเล็ง
                                                - การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอื่นๆ
                    เวลา 16.00 น.    พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
วันที่ 13 เมษายน 2555
ภาคเช้า   พิธีทำบุญตักบาตร
   
                    เวลา  07.30  น.      พิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2555
ภาคบ่าย  พิธีเปิดงาน   “ย้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์ริมฝั่งโขง”  
                  
เวลา  12.00  น.     ขบวนแห่รถแห่พระพุทธรูปและเทพีสงกรานต์ ของชุมชนคุ้มวัดต่างๆ และสถานศึกษา
                                                 พร้อมกันที่บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก
              เวลา  12.30  น.      พิธีเปิดงาน “ย้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์ริมฝั่งโขง”
              เวลา  13.00  น.      เคลื่อนขบวนแห่ต่าง ๆ จากหน้าวัดท่าคก  (เลี้ยวขวาสี่แยกไฟแดง ซอย 21ไปตามถนน
                                                 ศรีเชียงคาน เลี้ยวขวาลงซอย 1 เลี้ยวขวาเข้าถนนชายโขง ไปจนถึงบริเวณเวทีกลางสวน
                                                 สุขภาพเฉลิมพระเกียรติ)
              เวลา 17.00  น.        พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระเถระผู้ใหญ่ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ ลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
วันที่ 14 เมษายน 2555
                 เวลา 10.00 -22.00 น.   กิจกรรมถนนชายโขง  “ย้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์ริมฝั่งโขง”  
                                                   
  เวทีการแสดง ณ ลานวัฒนธรรม  (แต่งกายย้อนยุค)
วันที่ 15 เมษายน 2555                         
                                                -  กิจกรรมม่วนซื่นสงกรานต์ที่ถนนชายโขง (ซอย 1 ถึงหน้าวัดท่าคก)          
                                                                                ........................................................           

 

 

 1. การจัดรูปแบบขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555

   

   
  รถประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
 1. ป้ายงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2555
 2. ขบวนแห่ร้อยปีเชียงคาน
 3. ขบวนแห่น้ำชุมชนวัดป่ากลาง
 4. ขบวนแห่ช้างฝ้ายชุมชนวัดโพนชัย
 5. ขบวนแห่ดอกไม้ไหวชุมชนวัดภูช้างน้อย
 6. รถนางสงกรานต์ (เทศบาลตำบลเชียงคาน)
 7. ขบวนแห่ชุมชนวัดศรีคุณเมือง
 8. ขบวนแห่ชุมชนวัดป่ากลาง
  1. ขบวนแห่ชุมชนวัดสันติวนาราม
  2. ขบวนแห่ชุมชนวัดท่าคก
  3. ขบวนแห่ชุมชนวัดโพนชัย
  4. ขบวนแห่ชุมชนวัดป่าใต้
  5. ขบวนแห่ชุมชนวัดศรีพนมมาศ
  6. ขบวนแห่ชุมชนมหาธาตุ
  7. ขบวนแห่ชุมชนหอสองนา
  8. ขบวนแห่ชุมชนวัดภูช้างน้อย
  9. ขบวนแห่ชุมชนส่วนราชการ
  10. ขบวนแห่โรงเรียนเชียงคาน
  11. ขบวนแห่โรงเรียนบ้านเชียงคาน “ วิจิตรวิทยา”
  12. ขบวนแห่โรงเรียนบ้านเชียงคาน “ ปทุมมาสงเคราะห์”

 

แสดงความคิดเห็น