ข่าวประชาสัมพันธ์

6 เส้นทาง...พอเพียง “อีสานละไม หัวใจพอเพียง” เลย – หนองคาย – อุดรธานี

15 มิ.ย. 2555 ผู้ชม: 801

6 เส้นทาง...พอเพียง “อีสานละไม หัวใจพอเพียง”  เลย – หนองคาย – อุดรธานี

                          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) ภูมิภาคภาคอีสาน

                         ร่วมกับ

                          สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)

                 เชิญท่านร่วมเดินทางในโครงการ “ เที่ยวด้วยหัวใจภักดิ์ฮักมรดกแผ่นดิน เยือนถิ่นอีสาน ”

“อีสานละไม หัวใจพอเพียง” (กทม. - เลย – หนองคาย – อุดรธานี )

 

วันที่ 22 – 25 มิ.ย. 2555

วันที่ 22 มิ.ย. 55      กทม. - เลย วัดเนรมิตวิปัสสนา  - พระธาตุศรีสองรัก – วัดโพนชัย – พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - รังเย็นรีสอร์ท

06.00 น.                 คณะพร้อมกัน หน้าสวนสันติภาพ ฝั่งซอยรางน้ำ   เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก  ด้านสัมภาระการเดินทางกับทุกท่าน
06.30 น.                 ออกเดินทางมุ่งหน้า จ.เลย  โดยใช้เส้นทาง  กทม. – เพชรบูรณ์- หล่มสัก – หล่มเก่า – ด่านซ้าย เชิญท่านพักผ่อนเพลินวิวบรรยากาศสองฝากฝั่ง และร่วมสนุกกับกิจกรรมและการพูดคุย เรื่องการเดินทางจากมัคคุเทศก์และทีมงาน

12.30 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน  ณ   ขนมจีนหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
14.30 น.                 เดินทางถึงวัดเนรมิตวิปัสสนา  อ.ด่านซ้าย พรมแดนศักดิ์สิทธิ์สื่อมิตรไมตรี  เชิญท่านเดินเที่ยวชมบริเวณวัด และนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง องค์พระประทานของพระอุโบสถที่สร้างขึ้นจากศิลาแลงทั้งหลัง ซึ่งมีมูลค่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในพระ อุโบสถตกแต่งไว้ตามแบบศิลปะประยุกต์ ชมภาพจิตรกรรมที่สวยงามรอบพระอุโบสถซึ่งจิตรกรใช้เวลาวาดกว่า 8 ปี นำคณะเข้าสักการะองค์พระธาตุศรีสองรัก หลักฐานทางสัจจะและไมตรีระหว่างพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์ )สถานที่อันเป็นศูนย์รวมจิตรใจของพี่น้องชาวด่านซ้ายและบุคคลทั่วไป เชิญท่านฟังเล่าเรื่อง ความเกี่ยวเนื่องขององค์พระธาตุ เจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และงานบุญหลวง" หรือ "บุญผะเหวด" และการละเล่นที่ผีตาโขน( ณ ที่นี้มีธรรมเนียมนิยมห้ามใส่เสื้อสีแดงเข้าสักการะ เพราะเหตุใดไปหาคำตอบกัน ค่ะ)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  วัดโพนชัย อีก 1 สถานที่สำคัญของงานบุญหลวง ชมการสาธิตการทำหน้ากากผีตาโขนที่พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ซึ่งเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเพณี อุปกรณ์การทำ และมีการเก็บรักษาหน้ากากผีตาโขนยุคแรกๆไว้เป็นอย่างดี การทำหน้ากากผีตาโขนเป็นงานศิลปะพื้นบ้าน ที่ถูกถ่ายทอดสู่ลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่า โดยมีรูปแบบที่หลากหลายตามจินตนาการของผู้ทำและตามอิทธิพลต่างๆ ที่ได้รับ แต่ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นผีตาโขนไว้ได้เป็นอย่างดี แล้วเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกเป็นการช่วยกระจายรายได้และเป็นกำลังใจแก่ช่างฝีมือชาวบ้าน

18.00 น.                 นำคณะเดินทางเข้าที่พัก รังเย็นรีสอร์ท อ. ด่านซ้าย  ที่พักสวยงามท่ามกลางธรรมชาติสวยงาม

                             ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ก่อนแยกย้ายกันพักผ่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์

 

 

 ***********************************************

 

                                 

วันที่ 23 มิ.ย. 55         ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน – ศูนย์เกษตรอินทรีย์ “พอเพียง เยี่ยงพ่อ”

                                –  กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ปลอดสารเคมี - แก่งคุดคู้ – ถนนชายโขง เชียงคาน     

07.00 น.                 รับประทานอาหารเช้าที่ที่พัก ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่แสนบริสุทธิ์

08.00 น.                 ออกเดินทางจากที่พักมุ่งหน้าไปยัง อ.ด่านซ้าย

                             จากนั้นเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” ประจำปี 2555  ชมพิธีเปิด ขบวนแห่ของเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียม คณะพ่อแสน นางแต่ง ที่เริ่มเคลื่อนจากที่หน้าว่าการ อ.ด่านซ้าย ไปยังวัดโพนชัย ให้เวลาท่านร่วมสนุกสนานไปกับขบวนพาเหรดเหล่าบรรดาผีตาโขนทั้งผีตาโขนใหญ่ และผีตาโขนน้อย จำนวนหลายร้อยตัวใส่หน้ากากขนาดใหญ่ที่ถูกประดิษฐ์ประดอยบรรจงแต่งสีและลวดลายอย่างพิถีพิถัน ที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามมากจากคุ้มวัดต่างๆที่                 มุ่งหน้าสู่ วัดโพนชัย ท่ามกลางบรรยากาศแห่งรอยยิ้ม      

11.00 น.                 พร้อมกันที่จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางมุ่งหน้าสู่  อ.ภูเรือ จ.เลย

12.00 น.                 ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ ภูเรือบุษบา รีสอร์ท แอนสปา  

                             หลังอาหารเชิญท่านเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์  “ พอเพียง  เยี่ยงพ่อ” และ ร่วมทำกิจกรรม “ ทำน้ำยาเอนกประสงค์ปลอดสารเคมี ในวิถีพอเพียง” บริเวณพื้นที่ของรีสอร์ท

14.30 น.                 ออกเดินทางไปอ.เชียงคาน เมืองเล็กริมแม่น้ำโขงที่น่ารักทั้งบรรยากาศและผู้คน

15.30 น.                 นำท่านไปทึกภาพบริเวณ แก่งคุดคู้ หลัก , ป้ายแก่งคุดคู้ ,ชวนชิมกุ้งทอด มะพร้าวแก้ว ฯ แล้วเดินเท้าเข้าที่พัก

                             เข้าที่พัก เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท  หรือเทียบเท่า  พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น.                 รถบัสรอรับคณะไปเดินชิลล์ แถวถนนชายโขง เริ่มกันที่  วัดศรีคุณเมือง ที่แปลกตาด้วยศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างดังจะเห็นได้จากโบสถ์ ซึ่งหลังคาลดหลั่นอย่างศิลปะล้านนา ศิลปวัตถุที่สำคัญมีหลายชิ้น เช่น พระพุทธรูปไม้จำหลัก ลงรักปิดทองปางประทานอภัย แบบล้านช้าง แล้วให้เวลาท่านเดิน...ปั่นจักรยาน ชมบรรยากาศตาจุดน่าสนใจต่างๆ เช่นซอยที่ 0 แห่งเดียวในประเทศไทย  ชมถนนชายโขงรอบแรก เดินเล่นย้อนรอยอารยธรรมชุมชนสองฝั่งถนนชายโขงที่คงความเก่าแก่ของบ้านเรือนไม้ เกสต์เฮ้าส์ เมืองเชียงคาน  คลายเหนื่อออกเดินถ่ายรูปในบรรยากาศสไตล์ฮิปย้อนยุคที่ ร้านรักเลย ที่ปากซอย 9 ด้านข้างเห็นประตูบานเฟี้ยมสีฟ้า เคยเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนมาก่อน ขาช๊อปเดินเลือกซื้อผ้านวมร้านเก่าแก่ของคุณยายบุญมี –ร้านนิยมไทย, เลือกสินค้าแฮนเมด,แม็กเนต เสื้อยืดที่ระลึก ส่งโปสการ์ดฯ ที่ ร้านสองผัวเมีย,เฮือนร้อยปี,ไอเดียดีดี,ภูฝ้าย ฯ,แนวบ้านเก่า บ้านไม้เฮียะ เป็นอย่างไรไปชมกันที่หัวมุม ซอย 14 ถ.ชายโขง

                               เมื่อยนักพักคลายเส้นแบบยองเส้นให้แหลว กับป้าก้อยร้าน คิดถึง ณ เชียงคานแถวซอย 20 บรรยายไม่หมดเชิญท่านทัศนาด้วยตัวท่านเอง  รอชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์อัศดงริมฝั่งโขง

18.30 น.                    รับประทานอาหารค่ำที่ ร้านระเบียงโขง

                               หลังอาหารให้ท่านท่านได้เดินเล่นย่อยอาหารชมมนต์เสน่ห์ ยามค่ำคืน ณ ถนนชายโขงรอบที่ 2  ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางกลับที่พัก

 

 

  ***********************************************

 

วันที่ 24 มิ.ย. 55       ใส่บาตรตามวิถีไทเชียงคาน – เลาะเลียบริมฝั่งโขง – หนองคาย ตลาดท่าเสด็จ - นมัสการหลวงพ่อพระใส -       

                           อุทยานเทวาลัย ศาลากู่แก้ว – อุดรธานี - เดินช้อปปิ้งยามค่ำคืน U D TOWN

06.00 น.                 คณะร่วมใส่บาตรตามวิถีไทเชียงคาน ณ ถนนชายโขง

07.00 น.                 รับประทานอาหารเช้าพร้อมชมวิถีเชียงคานยามเช้า......ซึมซับบรรยากาศกันจนอิ่มตาแล้วไปลิ้มลอง เมนูท้องถิ่นข้าวปุ้นน้ำแจ่ว แกงเส้น ข้าวเปียก

09.00 น.                 ออกเดินทางเลาะเรียบริมโขง เพลินชมทัศนียภาพของแม่น้ำโขงตลอดเส้นทางผ่าน อ. ปากชม  อ.สังคม อ.ศรีเชียงใหม่

                             อ.ท่าบ่อ ปลายทางที่ อ.เมือง  จ.หนองคาย

12.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านแดง แหนมเนือง

13.00 น.                 หลังอาหารเชิญท่านซื้อสินค้าราคาถูกจากแถบอินโดจีน ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง ข้าวของเครื่องใช้นานาชนิดที่ตลาดท่าเสด็จ ถ่ายรูป ชมทิวทัศน์บริเวณริมแม่น้ำโขงที่......อาคารท่าเสด็จ ( ในหลวงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดสะพาน มิตรภาพ ไทย-ลาว ในวันที่ 8 เม.ย. 2537 )

14.30 น.                 นำท่านเข้านมัสการ หลวงพ่อพระใส หล่อด้วยทองสำริดศิลปะเชียงแสน ลักษณะงดงามมากประดิษฐานอยู่ที่ วัดโพธิ์ชัย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวเมืองหนองคาย พร้อมฟังตำนานพระเสริม พระสุก พระใส ( ในหลวงเสด็จพระราชดำเนิน ยกช่อฟ้าพระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย ในวันที่ 20 พ.ย. 2520 )

16.00 น.                นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์รูปปั้นทางศาสนากลางแจ้ง ณ ศาลาแก้วกู่ (วัดแขก) อุทยานเทวาลัยที่ปรารถนาให้ที่แห่งนี้เป็นเมืองอมตะแก้วกู่มหานิพพาน หรือดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง บริเวณภายในมีการจัดแสดงรูปปั้นทางศาสนาซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของหลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ซึ่งได้สร้างสถานที่แห่งนี้เมื่อ พ.ศ. 2521 ตามความเชื่อว่าหลักคำสอนทุกศาสนาสามารถนำมาผสมผสานได้ จึงเกิดเหล่าบรรดางานปั้นอันใหญ่โตอลังการนี้มีทั้งพระพุทธรูปปางต่างๆ รูป                 เทพฮินดู รูปปั้นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ รูปปั้นเล่าเรื่องรามเกียรติ์และตำนานพื้นบ้าน

17.00 น.                 ออกเดินทางเข้าเมือง จ.อุดรธานี นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม ประจักษ์ตรา ดีไซด์  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.                 ร่วมรับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่จัดขึ้นต้อนรับชาวคณะ

                             หลังกิจกรรมท่านสามารถไปเดินช้อปปิ้งยามค่ำคืน ณ เซ็นเตอร์พอยต์ จ.อุดรธานี และศูนย์การค้า U D TOWN 

 

***********************************************

 

วันที่ 25 มิ.ย. 55            อุดรธานี แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง – เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน - นครราชสีมา

07.00 น.                 รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.                 ออกเดินทางถึงแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน

09.00 น.                นำคณะร่วมภาคภูมิมรดกอันทรงคุณค่า ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ทีได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2535  ชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดี ที่ทำให้ท่านรับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี ชมหลุมขุดค้น วัดโพธิ์ศรีใน  และแวะชมการสาธิตการปั้นภาชนะดินเผาเขียนสีเลียนแบบของโบราณบ้านเชียงที่บ้านปูลู เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นของฝากเป็นกำลังใจแก่ชั่งฝีมือท้องถิ่น( 20 มี.ค. 2515 ในหลวงทรงเสด็จทอดพระเนตรการขุดค้นวัตถุโบราณบ้านเชียง ) 

12.30 น.                 รับประทานอาหารกลางวันที่......................... อ.หนองหาน

13.30 น.                 ออกเดินทางกลับ   แวะซื้อของฝากที่ จ.นครราชสีมา

                             บริการอาหารค่ำแบบกล่องระหว่างเดินทาง

21.00 น.                 เดินทางกลับถึง กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

 

 

  ***********************************************

 

 

ค่าใช้จ่าย              ผู้ใหญ่               ท่านละ   5,990  บาท   (ราคานี้สำหรับผู้ร่วมเดินทางไม่ต่ำกว่า  40 ท่าน )

                           เด็ก  4-11 ปี       ท่านละ   4,799  บาท   พักกับผู้ปกครองไม่มีเตียงเสริม

                           พักเดี่ยวเพิ่ม         ท่านละ    1,900  บาท          

อัตรานี้รวม           ค่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น, ค่าอาหาร 12  มื้อ , ค่าที่พัก 3 คืนตามระบุ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง,ค่าธรรมเนียมการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว, ค่ายื่นเอกสารผ่านแดน,วิทยากรท้องถิ่นและมัคคุเทศก์ ,ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองส่วนบุคคล 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม      ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าข้าวเหนียวตักบาตรที่เชียงคาน

การเตรียมตัว       การแต่งกายสุภาพ รองเท้าสวมสบายใส่กระชับไม่ลื่นให้เหมาะกับการเดินทางชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม

                         ของใช้ส่วนตัว ร่ม หมวก ยาประจำตัว เสื้อกันฝน หมอนรองคอ กล้องถ่ายรูป ข้าวของเครื่องทำบุญ ถุงใบใหญ่ไว้ใส่ของฝากที่ท่านเลือกซื้อกลับบ้านช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกใบเล็กหลายๆใบ

หมายเหตุ     -       กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าและถือประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

                 -        ทางบริษัทจะทำการแจ้งที่นั่งให้ท่านทราบหลังจากท่านทำการมัดจำค่าใช้จ่ายแล้ว

 

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)

โทร. 02 642 4426-8, 0 2278 0225 ,02 6425465

แสดงความคิดเห็น