ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ ประจำปี ๒๕๕๕

18 มิ.ย. 2555 ผู้ชม: 842

งานบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ ประจำปี   ๒๕๕๕

งานบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ ประจำปี   ๒๕๕๕


               


      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญเที่ยวงานบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ ประจำปี  ๒๕๕๕   ในวันที่ ๑๖-๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนบ้านเอราวัณ  และเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

      นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ  ผู้อำนวยการ  ททท.สำนักงานเลย  กล่าวว่า ประเพณีบุญบั้งไฟเอราวัณ ถือว่าเป็นประเพณี  บุญเดือนหก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลย มีประชาชน และนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมชื่นชมกับบั้งไฟล้านที่ตกแต่งอย่างสวยงามเพียงปีละครั้ง โดยข้อมูลทางประวัติศาสตร์พบว่า อำเภอเอราวัณเป็นจุดรวมของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่มาจากอีสานใต้ ตั้งรกรากทำมาหากินจนเป็นปึกแผ่น และยังคงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างเหนียวแน่น  

       กิจกรรมภายในงานน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อาทิ ขบวนแห่ การจุดบั้งไฟ ขนาด  2 นิ้ว  การจุดบั้งไฟล้าน และบั้งไฟแสน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอเอราวัณ โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๓๐๒๗ เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๓๔๐๕ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei

 

 *******************************


กำหนดการจัดงานบุญบั้งไฟล้านเอราวัณประจำปี    ๒๕๕๕
อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย
วันที่ ๑๖ - ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕

วันที่  ๑๖  มิถุนายน    ๒๕๕๕
เวลา  ๑o .oo น.                     - ขบวนแห่ทุกขบวนพร้อมกัน  ณ  บริเวณไหล่ทาง หมู่  ๗  -  หมู่ ๑๒  ต.ผาอินทร์แปลง
เวลา  ๑๓.oo น.                     - ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย)
                                                - ประธานจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี (นายอำเภอเอราวัณ)
เวลา   ๑๓.oo น.                    - เคลื่อนขบวนแห่ตามเส้นทางถนนสายเลย  - อุดรธานี  เข้าสู่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียน 

                                             บ้านเอราวัณ หมู่ที่ ๓   ต.ผาอินทร์แปลง
เวลา  ๑๕.oo น.                     - ขบวนแห่ทุกขบวนพร้อมกัน   ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเอราวัณ
เวลา   ๑๗.oo น.                    - มอบรางวัลให้แก่ขบวนแห่  โดยนายอำเภอเอราวัณ

วันที่  ๑๗ มิถุนายน    ๒๕๕๕
เวลา  o๙.oo น. เป็นต้นไป   - แข่งขันจุดบั้งไฟ  ขนาด   ๒    นิ้ว
เวลา ๑๔.oo น.                      - จุดบั้งไฟแสน  (ถวายปู่)   ณ   เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
เวลา ๑๕.oo น.                      - จุดบั้งไฟล้าน   (ถวายปู่)    ณ  เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง

วันที่  ๑๘ มิถุนายน   ๒๕๕๕
เวลา  o๙.oo น.เป็นต้นไป    - แข่งขันจุดบั้งไฟ  ขนาด   ๒    นิ้ว
เวลา  ๑o .oo น.                     - ชมการแสดงตลกชุด “ใหญ่หน้ายาน”
เวลา ๑๕.oo น.                      - จุดบั้งไฟแสน (ถวายปู่)   ณ  เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง

วันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕
เวลา  o๙.oo น. เป็นต้นไป   - แข่งขันจุดบั้งไฟ  ขนาด   ๒    นิ้ว
เวลา  ๑o .oo น.                     - จุดบั้งไฟแสน   (ถวายปู่)   ณ  เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
เวลา ๑๕.oo น.                      - มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันจุดบั้งไฟ

                                                                       *******************************

หมายเหตุ    กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 


แสดงความคิดเห็น