ข่าวประชาสัมพันธ์

ททท.สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีโฮมบุญออกพรรษา “งานแห่กระธูป”

20 ก.ย. 2555 ผู้ชม: 598

ททท.สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีโฮมบุญออกพรรษา “งานแห่กระธูป”

ททท.สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีโฮมบุญออกพรรษา “งานแห่กระธูป”             

     จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  จัดงานบุญยิ่งใหญ่   งานประเพณีโฮมบุญออกพรรษา “แห่กระธูป”  ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

     งานบุญเทศกาลออกพรรษา ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง และถือว่า งานประเพณีโฮมบุญออกพรรษา “ต้นกระธูป”  ที่สูงและใหญ่ ที่ชาวบ้านอำเภอหนองบัวแดง จัดแต่งตามสไตล์อันหลายหลากของพื้นที่ อาทิ แต่งเป็นเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สัตว์ต่างๆในนิยาย เป็นต้น  จำนวน  ๙ ขบวนแห่ (พิธีเปิดงาน ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๙ น.)ความยาวแต่ละขบวนกว่า ๑ กิโลเมตร สุดยิ่งใหญ่อลังการ  การประกวดต้นกระธูปที่ยิ่งใหญ่(ประกาศผล ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔)  อีกทั้งกิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านและมหรสพมากมาย  รวมถึงการแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองชัยภูมิ  อันจะทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวยังดินแดนแห่งนี้สามารถเชื่อมโยงไปได้อย่างหลากหลาย อาทิ ๙ วัดเมืองชัยภูมิ เส้นทางธรณีวิทยาของ ๔ อุทยานแห่งชาติเมืองพญาแล  รวมไปถึงของดีอีกหลากหลายที่ทุกท่านไม่ควรพลาดในการเดินทางมาเยือนจังหวัดชัยภูมิ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง   โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๗ ๒๑๒๓ ,ท้องถิ่นอำเภอ ๐๘ ๖๘๗๙ ๐๒๘๗  หรือที่  ททท. สำนักงานนครราชสีมา  โทรศัพท์  ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓๐,       ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖   

 

www.tourismthailand.org/chaiyaphum

www.facebook.com/tat.korat  

E – Mail : tatsima@tat.or.th

 

 

ประเพณีบุญแห่กระธูป 

            ในวันออกพรรษา  ชาวพุทธจะถวายการสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  หลังจากโปรดพุทธมารดา  ชาวพุทธทั้งหลายต่างเฉลิมฉลอง  และในกาลนี้  ชาวพุทธในภาคอีสาน  โดยเฉพาะชาวอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำต้นหระธูปโดยการนำธูปพันด้วยกระดาษสีให้เป็นลวดลายต่างๆ แล้วประกอบเป็นต้น

            ร่วมสมโภชและนำไปจุดยังวัดต่างๆ ในการจัดทำกระธูปครั้งแรกเริ่มจัดทำที่บ้านราษฎร์ดำเนินโดยทำต้นกระธูปและจัดให้มีมหรสพสมโภชก่อนวันออกพรรษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532

            และเมื่อปี พ.ศ. 2545 อำเภอหนองบัวแดงได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของประเพณีแห่กระธูปจึงได้จัดให้ชุมชนและวัดต่างๆ ที่เคยมีการทำต้นกระธูป  และที่ยังไม่เคยทำต้นกระธูปให้ร่วมกันประดิษฐ์ต้นกระธูป  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี  และเป็นหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหนองบัวแดง

“ประเพณีแห่กระธูป”   ที่ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  ในประเพณีบุญออกพรรษา ของทุกปี  ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างกระธูปโดยจะตีเกราะเคาะขอลอ  ให้ชาวบ้านออกไปรวมตัว ณ จุดนัดหมาย  (อาจเป็นศาลากลางบ้านหรือบ้านผู้ใหญ่บ้าน) ไปพันกระธูป  ซึ่งกว่าจะเป็นธูปจุดไฟได้ต้องผ่านกระบวนการยาวนานพอสมควร เพราะมันไม่ใช่กระธูปหรือธูปที่วางขายตามตลาด แต่มันเกิดมาจากการขยี้เอามาจากกาบมะพร้าวจนร่วงออกมาเป็นผง  แล้วพันด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หุ้มอีกทีด้วยกระดาษสีหรือกระดาษแก้วหลากสีสัน  ก่อนที่จะนำไปมัดเข้ากับดาวก้านตาล(สานจากใบตาลหรือใบลาน)  จากนั้นจึงนำไปมัดห้อยกับก้านธูปที่เป็นเสมือนคันเบ็ด ทำไว้มาก ๆ เสร็จแล้วจึงจะนำเข้าไปเสียบเข้าไปรูรอบปล้องไม้ไผ่ ทำเป็นชั้นขึ้นไปเหมือนฉัตร ประดับตกแต่งงดงาม ก่อนที่จะนำออกไปจุดในวันเวียนเทียนออกพรรษา

ความร่มเย็นอันยิ่งใหญ่ของ กระธูป สัญลักษณ์แทนต้นหว้า ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชมพูทวีป ถูกบันทึกไว้ในหนังสือฎีกาพระมาลัยสูตร ความว่า ลักษณะของต้นธูปมีความยาวประมาณ 50 โยชน์ มีกิ่งใหญ่ 4 กิ่ง แผ่ออกไปใน 4 ทิศทาง กว้างเป็นปริมณฑลได้ 100 โยชน์ หมายถึง พระพุทธศาสนานี้ เป็นร่มเย็นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เปรียบเอา ต้นธูปนี้ จุดแล้วย่อมส่งกลิ่นหอมฟุ้งขจรขจายไปยังทิศต่าง ๆ กลิ่นหอมนี้ ย่อมเป็นที่ชื่นใจแก่มนุษย์ทั้งปวงที่ได้สัมผัสกลิ่นย่อมเกิดปีติและความสุขความเบิกบาน

คุณค่าทางจิตใจประดิษฐ์ขึ้นง่าย ๆ จากวัสดุภายในท้องถิ่น ประกอบด้วย ขุยมะพร้าว ใบอ้ม ใบเนียม โดยนำใบไม้ทั้ง 2 ชนิด มานึ่งแล้วนำไปตากแดดให้แห้ง จากนั้นนำมาบดอีกครั้งจะได้ฝุ่นไม้ที่มีกลิ่นหอมแล้วจึงนำไปผสมกับขุยมะพร้าวห่อด้วยกระดาษให้ได้รูปทรงยาวเหมือนธูป นำกระดาษสีมาประดับตกแต่งลวดลายให้สวยงาม ส่วนใหญ่นิยมเป็นลายไทยเช่นเดียวกับลายมัดหมี่ แล้วนำธูปที่มัดติดกับดาวซึ่งทำจากใบลานมามัดติดกับคันไม้ไผ่ลักษณะคล้ายคัดเบ็ด แล้วนำไปเสียบไว้กับแกนไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ ความสูงประมาณ 3-5 เมตร รูปทรงคล้ายฉัตรก่อนจะนำไปแห่และจุดไฟบูชา พร้อมกันนี้ให้เอาลูกดุมกา ลักษณะคล้ายส้มแต่มีเปลือกแข็งมาผ่าเป็น 2 ซีก ใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วควั่นด้ายเป็นรูปตีนกาเพื่อจุดไฟให้แสงสว่างใต้ต้นกระธูป

 

งานบุญจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยการทำบุญตักบาตร นำขบวนแห่ต้นกระธูปวนรอบตลาดในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวแดง จากนั้นนำต้นกระธูปไปตั้งสมโภชน์ที่วัดบ้านราษฏร์ดำเนิน บริเวณร้านประทีปหน้าพระอุโบสถ ลักษณะของร้านเป็นสี่เสาทำด้วยไม้ไผ่สูงประมาณ 1 เมตร พื้นร้านจะสานเป็นตาสี่เหลี่ยมแซมด้วยกาบกล้วย เสาแต่ละต้นถูกประดับประดาด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ต้นกระธูป และไต้น้ำมัน

 

ในตอนกลางคืนจะมีการแสดงฟ้อนรำ การละเล่นของแต่ละหมู่บ้าน ควบคู่ไปกับ การจุดกระธูปบูชาพระรัตนตรัยเป็นเวลา 3 คืน ได้แก่ ขึ้น 14 ค่ำ ชาวบ้านเรียกว่า จุดไต้น้ำมันน้อย ขึ้น 15 ค่ำ เรียกว่า จุดไต้น้ำมันใหญ่ และคืนข้างแรม 1 ค่ำ เรียกว่า ไต้น้ำมันล้างหางประทีป

 

    

งานประเพณีโฮมบุญออกพรรษา “แห่กระธูป”ประจำปี 2555

ในระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2555  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

 

กิจกรรม:

- ขบวนแห่กระธูปขนาดใหญ่ / การประกวดกระธูปสวยงาม / การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน / การแสดงศิลปะพื้นบ้าน

/ มหรสพสมโภชกลางคืน / การละเล่นพื้นบ้าน / กิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านจากนักเรียน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อำเภอหนองบัวแดง โทร. +66 4487 2123

เทศบาลตำบลหนองบัวแดง โทร. +66 4487 2140

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ โทร. +66 4482 2502

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา โทร. +66 4421 3030, +66 4421 3666

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น