ข่าวประชาสัมพันธ์

วันธรรมดา น่าเที่ยว : มุมมองใหม่โคราช

05 ต.ค. 2555 ผู้ชม: 1,028

วันธรรมดา น่าเที่ยว : มุมมองใหม่โคราช

วันธรรมดา น่าเที่ยว : มุมมองใหม่โคราช

 

     

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครราชสีมา ร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั่วเมืองโคราช (ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และบริษัทนำเที่ยว) จำนวน ๔๔ ราย จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาล โดยเฉพาะในวันธรรมดา   ในโครงการ “วันธรรมดาน่าเที่ยว : มุมมองใหม่โคราช”  ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการกระจายการเดินทางท่องเที่ยว เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นในช่วงวันธรรมดา

                                                                                          

     สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จัดทำคู่มือวันธรรมดาน่าเที่ยว เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าที่พักและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในราคาพิเศษสิทธิพิเศษทางการท่องเที่ยว  ที่เป็นคำตอบในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างครบครัน  นักท่องเที่ยวสามารถใช้บัตร  เพื่อแสดงเป็นส่วนลด   หรือสิทธิพิเศษของที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก  และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา  รับบัตรได้ฟรี   แต่ได้ส่วนลด ตั้งแต่ ๕ – ๔๐ % นอกจากนั้นกับพิเศษสุดเมื่อใช้บริการแล้วสามารถประทับตราของสถานบริการนั้นๆเขียนชื่อ ที่อยู่ ส่งชิงรางวัล บัตรโดยสารเครื่องไป – กลับ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ฟรี! ซึ่งบัดนี้ โครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นและมีพิธีจับคูปองชิงโชครางวัลไปเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา  โดยมีผู้มีเกียรติจากหลายสาขาเข้าร่วมพิธี และสรุปผลการดำเนินการดังนี้

 

สรุปผลการดำเนินโครงการวันธรรมดาน่าเที่ยว : มุมมองใหม่โคราช

 

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้คูปองวันธรรมดาน่าเที่ยว  จำนวน ๓๒๙ ราย ดังนี้

            ๑.สตาร์เวลล์บาหลี                      อ.เมือง              จำนวน               ๓          ราย

            ๒.สวนทุ่งลุงพี รีสอร์ท                  อ.ขามทะเลสอ       จำนวน               ๘          ราย

            ๓.ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท                   อ.ปากช่อง           จำนวน               ๖          ราย

            ๔.เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท                 อ.ปากช่อง           จำนวน               ๕          ราย

            ๕.เขาใหญ่พาราไดส์ออนเอิร์ธ           อ.ปากช่อง           จำนวน               ๑          ราย

            ๖.เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้น               อ.ปากช่อง           จำนวน               ๑๓        ราย

            ๗.ภูผาวารี                              อ.วังน้ำเขียว         จำนวน               ๓๐        ราย

            ๘.บ้านสวนสุขโขฟาร์มเสตย์             อ.วังน้ำเขียว         จำนวน               ๒          ราย

            ๙.บ้านสวนสงวนสุข                     อ.วังน้ำเขียว         จำนวน               ๑          ราย

            ๑๐.จันทาราวัลเล่ย์                       อ.วังน้ำเขียว        จำนวน               ๑          ราย

            ๑๑.ร้านอาหารบ้านแก้ว                   อ.เมือง             จำนวน               ๖          ราย

            ๑๒.ร้านครัวลำใย                         อ.ปากช่อง          จำนวน               ๒๐        ราย

            ๑๓.ร้านใบเตย                            อ.พิมาย            จำนวน               ๘          ราย

            ๑๔.ร้านครัวมิ่งไม้                         อ.วังน้ำเขียว        จำนวน               ๙๐        ราย

            ๑๕.ร้านครัวบ้านเลขที่ ๕                  อ.วังน้ำเขียว        จำนวน               ๑๐        ราย

            ๑๖.ร้านครัวต้นไทร                        อ.วังน้ำเขียว        จำนวน               ๘         ราย

            ๑๗.พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ           อ.เมือง             จำนวน               ๑๑๗      ราย

 

ในการนี้มีนักท่องเที่ยวได้ส่งคูปองเพื่อร่วมชิงโชคตามโครงการฯ จำนวน ๒๑๕ ใบ ททท.สำนักงานนครราชสีมา
จึงได้กำหนดจับคูปองชิงโชครางวัลขึ้นในวันนี้ เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่เป็นพันธมิตร สนับสนุนของรางวัล ดังนี้

 

๑. สายการบินบางกอกแอร์เวย์  สนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ๒ ที่นั่ง  เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ  จำนวน ๑ รางวัล  มูลค่า ๑๕,๗๐๐ บาท 

๒. เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ สนับสนุนบัตรกำนัลห้องพัก Greenery Premier  จำนวน ๒ รางวัล มูลค่า ๑๒,๒๐๐ บาท

๓. โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช สนับสนุนบัตรกำนัลห้องพัก Junior Suit จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๔,๐๐๐ บาท

๔. เดอะ เปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ สนับสนุนบัตรกำนัลห้องพัก The Piano Villa Superior Room จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท

๕.ชาโต เดอ เขาใหญ่ สนับสนุนบัตรกำนัลห้องพัก จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๓,๐๐๐  บาท

 

รายชื่อผู้จับรางวัล

 

รางวัลที่ ๑         บัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ จำนวน ๑ รางวัล

-คุณสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา

รางวัลที่ ๒         บัตรกำนัลห้องพัก เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท  จำนวน ๑ รางวัล

-คุณเสมอ  จินดาพงษ์  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

รางวัลที่ ๓         บัตรกำนัลห้องพัก เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท      จำนวน ๑ รางวัล

-คุณพงษ์เทพ  มาลาชาสิงห์  ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว

รางวัลที่ ๔         บัตรกำนัลห้องพัก โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช  จำนวน ๑ รางวัล

-คุณเศรษฐวัฒน์  แก้วนันไชย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช

รางวัลที่ ๕         บัตรกำนัลห้องพัก เดอะเปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่

-คุณไพบูลย์  ปรัชญานุสรณ์  กรรมการผู้จัดการเดอะเปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่

รางวัลที่ ๖         บัตรกำนัลห้องพัก ชาโต เดอ เขาใหญ่ จำนวน ๑ รางวัล

-คุณวัชรี  ปรัชญานุสรณ์  กรรมการผู้จัดการเดอะเปียโน รีสอร์ท เป็นผู้แทนจับรางวัล           

 

รางวัลสมนาคุณ โดย ททท.สำนักงานนครราชสีมา

 

กระเป๋า ททท. จำนวน ๒๐ ใบ (จับคนละ ๑๐ รางวัล)

๑.คุณสุขปรียา  สุขศิริวิเศษกุล    ผู้จัดการทั่วไป สวนทุ่งลุงพี รีสอร์ท

๒.คุณชัชวาล  วงศ์จร            กรรมการผู้จัดการโรงแรมวี-วัน โคราช โฮเทล

 

เสื้อยืด ททท. จำนวน ๒๐ ตัว (จับคนละ ๑๐ รางวัล)

๑.คุณอภินันท์  ทรัพย์ไพศาลสิน    ผู้จัดการฝ่ายขายโรงแรมสีมาธานี

๒.คุณจริยาทร  สูหู่                ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา

 

สรุปรายชื่อผู้ได้รับของรางวัล

 

รางวัลที่๑                      บัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์  จำนวน ๑ รางวัล

ผู้ได้รับของรางวัล           - คุณพรรษมล ภิรมย์ศรี ที่อยู่ ๑๒๐/๘๒๖ หมู่บ้านมณียาวิลล์ ซอย๗ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๗๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๒๕๖๖ ๖๘๔๔

 

รางวัลที่ ๒                     บัตรกำนัลห้องพัก เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท  จำนวน ๑ รางวัล

ผู้ได้รับของรางวัล            - คุณจันทร์แรม บุตรี ที่อยู่ บริษัทซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ ๙๐ หมู่ ๑๕

ถนนมิตรภาพ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๗๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๗๕๓ ๘๙๑๗

รางวัลที่ ๓                     บัตรกำนัลห้องพัก เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท จำนวน ๑ รางวัล

ผู้ได้รับของรางวัล             - คุณสายฝน ละครพน ที่อยู่ ๕๙๙/๔ หมู่ ๕ ซอยบาหลี หมู่บ้าน ๒ นคร ตำบลหัวทะเล

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๑๕๘ ๗๒๑๗

รางวัลที่ ๔                     บัตรกำนัลห้องพัก โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช  จำนวน ๑ รางวัล

ผู้ได้รับของรางวัล             - คุณกษมา หล่ำสาย ที่อยู่ ๑๓๖๙/๑ ถนนริมทางรถไฟตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๕๙๖๗ ๙๘๓๗

รางวัลที่ ๕                     บัตรกำนัลห้องพัก เดอะเปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ จำนวน ๑ รางวัล

ผู้ได้รับของรางวัล             - คุณวีณา ทรงวัฒนา ที่อยู่ วัฒนาออโต้ซาวด์-วัฒนาดีเซล ๗๐๘ – ๗๑๔ ถนนมิตรภาพ

อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๒๖ ๒๖๔๐

รางวัลที่ ๖                     บัตรกำนัลห้องพัก ชาโต เดอ เขาใหญ่ จำนวน ๑ รางวัล

ผู้ได้รับของรางวัล          - คุณคะนึง พิกสิต ที่อยู่ ๑๓๒ ถนนสุขุมวิท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๑๐  โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๓๐๕ ๐๒๓๙

 

รางวัลสมนาคุณ โดย ททท.สำนักงานนครราชสีมา

รายชื่อผู้ได้รับกระเป๋า ททท. ลายผ้าขาวม้า ๑๐ ใบ

-คุณยงยุทธ แสงดี ที่อยู่ ๘/๑ หมู่ ๔ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๖๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๔ ๔๐๗๗

-คุณอัญชลี เจริญพร ที่อยู่ ๓๐๘ หมู่ ๓ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๙๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๖๘๘๙ ๓๐๗๔

-คุณเกศินี ไกรโคกสูง ที่อยู่ ๑๓๓ หมู่ ๕ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์ ๐๘ ๕๔๓๐ ๖๑๐๕

-คุณกรรณธร ปั้นปิตานุกรณ์ ที่อยู่ ๑๓๐/๖ ถนนในไร่ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

-คุณเทิดศักดิ์ ตีทอง ที่อยู่ ๑๔๒ หมู่ ๑ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๓๒ ๗๔๔๘

-คุณสนอง ไพรพฤกษ์  ที่อยู่ ๒๕ หมู่ ๒ บ้านตะแกรง ตำบลหลุ่งตะเคียน จังหวัดนครราชสีมา

-คุณบุญเสริม ปัญญาคำ ที่อยู่ ๑๓๐/๒ หมู่ ๑ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๘ ๙๔๒๔ ๗๒๒๘

-คุณปุญญาพร บำรุงกิจ ที่อยู่ ๙๗/๑ หมู่ ๓  ริมชายหาดแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๙๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๓๔ ๑๔๑๕

-คุณอรัญญา นามจริง ที่อยู่ ๑๕ หมู่ ๓ ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๐๑๖๙ ๗๗๑๔

-คุณจุฑามาศ บุญเลาะ ที่อยู่ ๑๔๔ หมู่ ๑ ตำบลโบ่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๘๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๓๖๙ ๒๙๑๒

 

รายชื่อผู้ได้รับกระเป๋า ททท. สีฟ้า-ขาว ๑๐ ใบ

-คุณเสาวลักษณ์ แตงแก้ว ที่อยู่ ๘๙/๒๗๒ หมู่บ้านพนาสนธิ์บ่อแร่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๖๘ ๓๙๔๙

-คุณปิยะดา อนุนาค ที่อยู่ ๓๙๖/๒๖ กรุงไทย ๑ ซอย ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๙๒๑๔ ๒๔๕๑

-คุณอรอุษา บัวสุนทร ที่อยู่ ๒๑๒/๒ หมู่ ๑๖ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๗๒๖๒ ๙๕๘๐

-คุณมัทนี สิทธิพลพร ที่อยู่ ๓๐๘ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๙๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๖๘๘๙ ๓๑๗๔

-คุณโชติชัย บัวดิษ ที่อยู่ ๗๐ หมู่ ๑๐ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  โทรศัพท์ ๐ ๓๘๙๒ ๐๔๘๙

-คุณโสภา ศีรีวัลย์ ที่อยู่ ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

-คุณนงเยาว์ นาวายนต์ ที่อยู่ ๑๕๗ ถนนมหาชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๗๙ ๑๑๓๒

-คุณมัณฑนา สุขศิริมัช ที่อยู่ ๓๕๑/๒ ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๑ ๔๕๗๗

-คุณจรรยา วนิชกุล ที่อยู่ ๑๒๔ หมู่ ๖ ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๗๗ ๗๐๒๐

-คุณเชทรัตน์ ศรีมาพินาร ที่อยู่ ๑๐ หมู่ ๖ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๘ ๓๗๒๓ ๕๒๘๘

-คุณสังวาลย์ เหมี่ยงสันเทียะ ที่อยู่ ๑๔๘ หมู่ ๕ ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๖๘ ๓๙๔๙

 

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด ททท. สีฟ้า ๑๐ ตัว

-คุณณัฐชัญพงศ์ สิรพจน์ ที่อยู่ ๓๕/๒๐๐ – ๒๐๑ ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทน์มิตร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๖ ๙๒๒๒

-คุณเสาวคนธ์ ทองพรหม ที่อยู่ โรงเรียนทับบุตรวิทยา อำเภอทับบุตร จังหวัดพังงา ๘๒๑๘๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๕๖ ๐๙๖๔

-คุณปริญญา แจ้งกลั่น ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

-คุณชิต ยุ่นกระโทก ที่อยู่ ๗๙ หมู่ ๗ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๘ ๕๑๙๗ ๕๘๙๘

-คุณณัฐพงษ์ แสนศรี ที่อยู่ ๙๘/๑ หมู่ ๒ ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๐๕๕ ๔๐๙๘

-คุณไพโรจน์ เขียงขอม ที่อยู่ ๖๘ หมู่ ๕ ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๓๗๗๖ ๐๗๔๖

-คุณนันทิวดา เหมี่ยงสันเทียะ ที่อยู่ ๑๔๘ หมู่ ๕ ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๖๘ ๓๙๔๙

-คุณลัดดา ศรีคำ ที่อยู่ ๕/๑๒๘ ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงทพฯ ๑๐๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘ ๓๐๗๘ ๙๕๔๙

-คุณยุทธพงศ์ เวฬุวัน ที่อยู่ ๒๕/๑ หมู่ ๙ เขตบางขุนเทียน แขวงจอมทอง กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๙๐๗๐ ๕๔๔๘

-คุณปภัสรา จันทราวดี ที่อยู่ ๑๑๐ หมู่ ๑๑ ตำบลพลับพลา ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๔ ๓๗๗๗

 

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด ททท. สีขาว ๑๐ ตัว

-คุณนายราชัน ชาวแพรกน้อย ที่อยู่ ๓๓/๒ หมู่๔ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัทพ์ ๐ ๓๔๔๙ ๗๑๔๒

-คุณเยาวนิจ จ้อยมณี ที่อยู่ ๓๐๘ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๙๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๖๘๘๙ ๓๑๗๔

-คุณลักษมิกร เสือนาท ที่อยู่ ๙๖๑/๗๓ ซอยเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๔๔ ๑๔๗๕

-คุณปานฤทัย อังคะนาวิน ที่อยู่ ๑๔/๕ หมู่ ๓ ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๐ ๑๘๘๘ – ๙๒

-คุณวิศนี เครือวนิชกรกุล ที่อยู่ ๖๙/๔๙๘ หมู่บ้านฟลอร่าวิลล่า ซอยทิวลิป1 ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจะบก แขวงลำผักชี กรุงเทพฯ ๑๐๕๓๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๕๑๔๐ ๐๔๖๒

-คุณสิรารัลย์ ไฟลส์ชสิน ที่อยู่ ๒๐๘/๑ หมู่ ๓ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๙๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๓ ๘๐๔๖

-คุณอุทัย กิริไธสง ที่อยู่ ๕๘๒ หมู่ ๑ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๖๒๔๕ ๖๓๗๑

-คุณกฤษณี สร้อยอนุสรณ์ ที่อยู่ ๑๖๒/๔ หมู่ ๔ ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๖๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๔ ๗๗๒๕

-คุณสมฤดี โสภา ที่อยู่ ๑๕๓/๑๕ หมู่ ๔ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๙๓ ๖๐๐๙

-คุณอรทัย พินชุรัตน์ ที่อยู่ ๔๔/๔ หมู่ ๕ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๙๔๓ ๑๙๑๗

 

*********************************

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ๒๑๐๒ - ๒๑๐๔  ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐  

โทร. ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖  โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๗ 

 

www.tourismthailand.org/nakhonratchasima

 

www.facebook.com/tat.korat  

 

E – Mail : tatsima@tat.or.th

 

 

 

แสดงความคิดเห็น