ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาล “ต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ ๑”

29 ต.ค. 2555 ผู้ชม: 441

เทศกาล “ต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ ๑”

เทศกาล “ต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ ๑”

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญท่านเข้าร่วมอีกหนึ่งกิจกรรมของ “หนาวนี้ใจเดียว เที่ยวเมืองเลย...เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ ๑”  ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕-๓๑ มกราคม ๒๕๕๖  ณ  ลานคริสต์มาสภูเรือ (ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ) อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

     นางสาวยุพา  ปานรอด  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า  อำเภอภูเรือ มีอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด และพืชเมืองหนาวที่ใหญ่ที่สุด สามารถสร้างรายได้ ปีละ ๑๕๐-๒๐๐ ล้านบาท โดยเฉพาะคริสต์มาสที่จะอวดสีสันสวยงาม ซึ่งเพาะปลูกมากถึงปีละ ๒.๕ ล้านต้น สร้างรายได้ปีละประมาณ ๖๐-๑๐๐ ล้านบาท  โดยจะมีพิธีเปิดงานเทศกาลฯ และกิจกรรมต่างๆ ในช่วง วันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การจดทะเบียนสมรสท่ามกลางทุ่งคริสต์มาส, Street Show (BOZO ขายาว/BOZO เป่าลูกโป่ง) ร่วมถ่ายรูปกับ Mascot  “น้องคริสต์มาส”  การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน  การออกร้านไม้ดอกไม้ประดับ  และอาหารต่างๆ  รวมทั้งกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม

     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร.  ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei Twitter: @tatloei

 

พิธีเปิดงาน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

*********************************************************************

16.00 น.                      - ลงทะเบียน
16.30
17.00 น.       - เยี่ยมชมลานคริสต์มาส สีสวยสด/ชมกิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น  การแสดง Bozo ขายาว Bozo ลูกโป่ง, ดนตรีเปิดหมวก, การ  แสดงดนตรี/ แสงสี/ นักร้อง นักแสดง ดารารับเชิญ

 

17.30 น.                      - พิธีเปิด
                                     
- นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
                                     - ฯพณฯ ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประธานพิธีเปิดงาน  

                                     - ชมการแสดง

 

ผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงาน

- เจ้าแขวงเวียงจันทน์
- เจ้าแขวงไชยะบูลี
- กงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดขอนแก่น
- กงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น

- ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- ส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สื่อมวลชน พี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว

 

                                       .................................................................       

แสดงความคิดเห็น