กิจกรรมเด่น (ปฏิทิน)

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

30 ก.ย. 2554 ผู้ชม: 1,095

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ร่วมงานประเพณีประจำปีแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาว "ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จังหวัดสกลนคร จัดขึ้นระหว่างวัน

ที่ 8-12 ตุลาคม 2554 ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

 


 

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งสกลนคร จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลเมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาว

จังหวัดสกลนคร เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัด

สกลนครประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2554 ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เพื่อถวายเป็น

พุทธบูชาและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีออกพรรษา อนุรักษ์ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง รวมถึงการทำปราสาทผึ้งให้คงอยู่

แสดงความคิดเห็น