เส้นทางไดโนเสาร์ (หัวใจอีสาน)

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง 

13 พ.ย. 2558 ผู้ชม: 1,304

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง 
เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดขอนแก่นและกรมทรัพยากรธรณี อาคารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนบริการ ส่วนวิชาการ และส่วนนิทรรศการ โดยในห้องจัดแสดงนิทรรศการ แบ่งพื้นที่แสดงเป็นการกำเนิดโลก หิน แร่ ซากดึกดำบรรพ์ และหุ่นจำลองไดโนเสาร์ เป็นต้น เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ภูเวียง โทร. 0 4343 8204-6

แสดงความคิดเห็น