เส้นทางภูมิปัญญา (หัวใจอีสาน)

ชาวภูไท บ้านโนนหอม 

13 พ.ย. 2558 ผู้ชม: 1,091

ชาวภูไท บ้านโนนหอม 
เป็นหมู่บ้านชาวภูไทที่อดีตพยพมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง เมื่อประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว ปัจจุบันยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวภูไทไว้ เช่น การต้อนรับแขกด้วยการจัดพาแลง (พาแลง หมายถึง การร่วมรับประทานอาหารเย็นกับชาวภูไท) และการฟ้อนรำของชาวภูไท การทำหัตถกรรม การทอผ้า
การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางสกลนคร- นาแก (ทางหลวงหมายเลข 223) ประมาณ 13 กิโลเมตร มีทางแยกขวาอีกประมาณ 2 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโนนหอม เลขที่ 5 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  

แสดงความคิดเห็น