อีสานอินเทรนด์ (หัวใจอีสาน)

ตลาดการค้าช่องจอม

13 พ.ย. 2558 ผู้ชม: 1,676

ตลาดการค้าช่องจอม
เดิมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฝั่งซ้ายห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ และเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2538 ช่องจอมเป็นเส้นทางข้ามแดนที่ใหญ่และสะดวกที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ที่จะไปยังกัมพูชา (ฝั่งกัมพูชาเป็นชุมชนโอร์เสม็ด อำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย) ทำให้ที่นี่มีการติดต่อสัญจรไปมา และซื้อขายระหว่างชาวไทยและกัมพูชามาเป็นเวลาช้านาน เป็นที่มาของแนวความคิดในการเปิดจุดผ่านแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ ตลาดแห่งนี้เปิดทำการ ระหว่างเวลา 08.00– 16.00 น.
การเดินทาง ใช้เส้นทางสายสุรินทร์-ปราสาท  (ทางหลวงหมายเลข 214)  ประมาณ 28  กิโลเมตร เมื่อถึงสี่แยกอำเภอปราสาท ตรงไปตามถนนสาย  กอบเชิง-ช่องจอม อีกประมาณ  40 กิโลเมตร ตลาดการค้าช่องจอมอยู่ทางซ้ายมือ

แสดงความคิดเห็น