เส้นทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (หัวใจอีสาน)

แม่น้ำโขงที่ชานุมาน

13 พ.ย. 2558 ผู้ชม: 1,206

แม่น้ำโขงที่ชานุมาน
อยู่ที่อำเภอชานุมาน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงระยะทาง 38 กิโลเมตร บริเวณนี้จึงเป็นจุดชมความงามของทัศนียภาพ 2 ฝั่งโขงที่งดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) จะสามารถเห็นเกาะแก่งได้หลายแห่ง เช่น แก่งตางหล่าง ที่หมู่บ้านศรีสมบูรณ์ ใกล้เคียงกับตัวอำเภอ แก่งหินขัน ที่บ้านหินขัน (ห่างจากตัวอำเภอไปทางใต้ 13 กิโลเมตร)

แสดงความคิดเห็น