จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม
ขึ้นภูลังกา อ.บ้านแพง แปลกตากับพระเจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญมาจากประเทศเนปาล ระหว่างทางขึ้นภูยังได้ชมวิวของสายน้ำโขง และฝั่งประเทศลาวจากมุมสูง ลงจากภูก็เข้าวัดพระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน สักการะพระธาตุซึ่งจำลองแบบมาจากพระธาตุพนม จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนาม (บ้านโฮจิมินห์) ที่บ้านนาจอก อ.เมือง อนุสรณ์สถานรำลึกถึงประธานาธิบดีของเวียดนาม ที่ลี้ภัยมาพำนักที่นี่ถึง 7 ปี บนถนนสุนทรวิจิตรเลียบแม่น้ำโขง ในตัวอ.เมือง จะรื่นรมย์ไปกับอาคารเก่าแบบเฟรนซ์โคโลเนียล เกือบทั้งหมดได้รับการออกแบบและก่อนสร้างโดยนายช่างชาวเวียดนาม จากเมืองท่าแขก ในประเทศลาว เลี้ยวซ้ายเข้าวัดนักบุญอันนา หรือโบสถ์หนองแสง ริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นศูนย์กลางชาวคริสต์ริมโขง หรือมิสซังลาว สร้างแบบสถาปัตยกรรมกอธิก ที่นี่จะมีงานดาวกระดาษในวันคริสต์มาส และเมื่อขับรถเลียบโขง ก็จะถึงอ.ธาตุพนม ที่ตั้งของพระธาตุพนมอันเป็นที่เคารพของคนทั้งสองฝั่งโขง
ผู้ชม: 508

แสดงความคิดเห็น