เส้นทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (หัวใจอีสาน)

จังหวัดหนองคาย

18 มิ.ย. 2557 ผู้ชม: 974

จังหวัดหนองคาย
จากจังหวัดเลย แม่น้ำโขงไหลต่อไปหนองคาย จังหวัดที่ทอดตัวยาวขนานไปกับแม่น้ำโขงมากที่สุด โดยมีถึง 8 อำเภอ ที่อยู่ริมโขง และเป็นจังหวัดแรกที่มีสะพานข้ามแม่น้ำโขงสู่ประเทศลาว เริ่มทัวร์บุญที่ถ้ำศรีมงคล เริ่มที่วัดถ้ำดินเพียงที่ อ.สังคม ถ้ำที่มีความสลับซับซ้อน ว่ากันว่าคล้ายเมืองบาดาล ที่อาศัยของพญานาค ไปกราบรูปหล่อหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ที่วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ ปฏิบัติธรรม ดูทัศนียภาพแม่น้ำโขง แล้วสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในพระสุธรรมเจดีย์ ที่วัดอรัญบรรพต ไหว้พระธาตุบังพวน อ.ท่าบ่อ ยอดสูงสุดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ไปชมประติมากรรมเรื่องราวพุทธประวัติ และเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ที่ศาลาแก้วกู่ (วัดแขก) ปูชนียสถานเทวาลัย ที่อ.เมือง ช้อปปิ้งที่ท่าเสด็จฯ

แสดงความคิดเห็น