เส้นทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (หัวใจอีสาน)

จังหวัดมุกดาหาร

19 มิ.ย. 2557 ผู้ชม: 808

จังหวัดมุกดาหาร
ที่นี่จะมีโบสถ์คริสต์รูปลักษณ์อาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากความงามยังมีประวัติความเป็นมาที่ศึกษา โดยทุกวันที่ 22 ตุลาคม และวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี จะมีงานบุญราศีวัดสองคอน เพื่อเทิดพระเกียรติบุญราศีมรณสักขีทั้ง 7 ท่าน ที่ได้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า และภายในมีหุ่นขี้ผึ้ง ของบุญราศีทั้งเจ็ดนอนอยู่ในโลงกระจกแก้ว

แสดงความคิดเห็น