เส้นทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (หัวใจอีสาน)

จังหวัดอุบลราชธานี

18 มิ.ย. 2557 ผู้ชม: 1,202

จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นจุดสุดท้ายของสายน้ำโขงที่ไหลผ่านดินแดนไทย สามารถมาเที่ยวชมแก่งหินสามพันโบก ที่อ.เขมราฐ ชมความตระการตาของกลุ่มหินที่ทอดยาวเป็นคอนขนาดใหญ่กว่า 30 ตารางกิโลเมตร ต่อจากนั้นเดินทางไปชมแหล่งอารยธรรมโบราณอีกแห่งที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ที่อยู่ในพื้นที่ของอ.โขงเจียม อ.ศรีเมืองใหม่ อ.โพธิ์ไทร ที่ไม่ควรพลาดชมคือภาพเขียนสีที่ต่อกันยาวที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนั้นยังมีจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งสามารถมองไกลไปถึงฝั่งลาวได้ พร้อมกับชมแสงอาทิตย์แรกของประเทศไทยได้โขงเจียม อำเภอทางด้านตะวันออกสุดที่จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนใครๆ และย้อนรอยของแม่น้ำสองสีไหลมาบรรจบกัน ไปพิสูนน์ที่มาของคำว่า โขงสีปูน มูลสีคราม รวมถึงเป็นแหล่งของปลาแม่น้ำโขงหลากสายพันธุ์ และตลาดขายส่งปลาแม่น้ำโขงที่ใหญ่ที่สุดในเขตอีสานใต้

แสดงความคิดเห็น