เส้นทางไดโนเสาร์ (หัวใจอีสาน)

บ้านโนนตูม จังหวัดชัยภูมิ

18 มิ.ย. 2557 ผู้ชม: 1,532

บ้านโนนตูม จังหวัดชัยภูมิ
ถือเป็นแหล่งขุดค้นพบใหม่ และพบว่าน่าจะเป็นแหล่งของซากไดโนเสาร์อายุเก่าที่สุดในโลก ที่ค้นพบโดยคณะสำรวจไดโนเสาร์จากสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้สำรวจพบรอยเท้าไดโนเสาร์ บริเวณลานหินริมตลิ่งลำชี เขตบ้านโนนตูม ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 โดยพบรอยเท้ามากกว่า 80 รอย บนลานหินทราย จากการจำแนกรอยเท้าแยกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ รอยเท้าทรงกลมมน คล้ายรอยเท้าของช้าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 44 เซนติเมตร จำนวนไม่ต่ำกว่า 17 รอย คาดว่าเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์ซอโรพอด หรือ ไดโนเสาร์สี่เท้าขนาดใหญ่กินพืช ลักษณะที่ 2 รอยเท้า 3 นิ้วคล้ายเท้านก ไม่ต่ำกว่า 15 รอย คาดว่าเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์ คาร์โนซอร์ หรือ ไดโนเสาร์สองเท้าขนาดใหญ่กินเนื้อ และลักษณะที่ 3 รอยเท้า 2 กีบคล้ายเท้าควาย จำนวนไม่ต่ำกว่า 29 รอย ซึ่งยังไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์ประเภทใด

แสดงความคิดเห็น