เส้นทางสีเขียว (หัวใจอีสาน)

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

14 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 774

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลาบ่า  
ตำบลท่าศาลา  อำเภอภูเรือ ตำบลโพนสูง ตำบลวังยาว
ตำบลอีปุ่ม อำเภอด่านซ้าย ตำบลหนองงิ้ว ตำบลเขาหลวง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง และตำบลภูหอ ตำบลเลยวังใส อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย  
พัฒนามาจากป่าสงวนแห่งชาติภายหลังกรมป่าไม้ประกาศเพิ่มพื้นที่เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ จนกว้างใหญ่เช่นในปัจจุบัน
ภูหลวงแปลว่าเขาสูงใหญ่ หรือ ภูเขาของพระเจ้าแผ่นดินเดิมพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหลวงและป่าภูหอ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปื่อย ป่าภูขี้เถ้า และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นพื้นที่กำหนดสำหรับให้เป็นที่อยู่อาศัยปลอดภัยของสัตว์ป่า โดยทั่วไปไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ให้สัตว์ป่าได้อยู่อย่างสงบขยายพันธุ์เพื่อสร้างประชากรสัตว์ป่าและความสมดุลให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ

แสดงความคิดเห็น

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด