เส้นทางสีเขียว (หัวใจอีสาน)

จุดชมทิวทัศน์ผาหล่มสัก

14 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 441

จุดชมทิวทัศน์ผาหล่มสัก
ผาหล่มสัก อยู่ที่ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  
ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
มีลานหินเป็นจุดชมทิวทัศน์ยามดวงอาทิตย์ตก มีสนขึ้นอยู่ระหว่างชะง่อนหิน  
เป็นสัญลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพดวงอาทิตย์ตกมากที่สุด
ชะง่อนหินยื่นล้ำไปในกลุ่มเมฆเบื้องล่าง และกิ่งสนสามใบ
เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้คนทั่วไปจดจำภูกระดึงได้มากที่สุด
นักท่องเที่ยวสามารถไปเยือนจุดชมทิวทัศน์ผาหล่มสักได้เฉพาะฤดูท่องเที่ยว
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ พฤษภาคม เท่านั้น

แสดงความคิดเห็น